Avondwake en uitvaart

De werkgroep heeft als doel het zelfstandig verzorgen van avondwakes waarbij uiting gegeven wordt aan eerbied voor de nagedachtenis van de overledene en aan meeleven met de nabestaanden. De werkgroep maakt formeel deel uit van de werkgroep Liturgie.

Taken:

  1. het condoleren van de nabestaanden
  2. het samenstellen van een avondwake voor de overledene, indien gewenst samen met de nabestaanden
  3. het voorgaan in de avondwake, waarbij de werkgroep eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de totale wake behoudt, ook als familieleden of anderen een deel van de wake voor hun rekening nemen
  4. jaarlijks medewerking verlenen aan de Allerzielenviering