Fiscale aftrekbaarheid van uw kerkbijdrage

Uw jaarlijkse schenking aan de Parochie is fiscaal aftrekbaar, dat zal u of degene die uw belastingaangifte doet wel weten. Maar voor deze gift moet u boven een fiscale drempel komen.

Maar weet u, dat uw jaarlijkse Kerkbijdrage, in zijn geheel en zonder drempel fiscaal aftrekbaar is. Alleen u moet zich dan wel voor een periode van vijf jaar voor een vast bedrag binden middels een Onderhandse Akte (overeenkomst) tussen u en uw geloofsgemeenschap van de Parochie Pax Christi.

Uitsluitend ingeval van persoonlijke omstandigheden binnen die 5 jaar, kan de periodieke schenking tussentijds eindigen:

  • Overlijden van een persoon die op de overeenkomst staat of,
  • Indien schenker arbeidsongeschikt raakt of onvrijwillig zonder werk komt te zitten.

Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomstenbelastingafdracht bedraagt al gauw 35 % van uw gift. Als u gebruik wilt maken van de Onderhandse Akte, is het minimale bedrag € 150,– per jaar. Mogen wij erop rekenen, dat u een gedeelte van uw voordeel doorschuift naar uw geloofsgemeenschap.

De Onderhandse Akte met de geloofsgemeenschap van de Parochie Pax Christi vind u door hier te klikken. Na invullen kunt u deze overeenkomst verzenden/inleveren bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Als u vragen heeft over deze vorm van schenken aan uw kerk, dan kunt u contact opnemen met een van de penningmeesters (klik hier). De namen en telefoon nummers staan ook vermeld op de achterkant van uw parochiemagazine of de parochie-nieuwsbrief.