Vorming en toerusting

Wegens corona maatregelen is er geen programma gemaakt voor 2021-2022.

Op deze pagina vindt u het programma Vorming en Toerusting 2019-2020 van de parochie Pax Christi. Vorming en Toerusting zijn activiteiten die te maken hebben met leren geloven en leren leven in het voetspoor van Jezus van Nazareth. De Bijbel, onze Traditie, het leergezag van de Kerk en het leven zelf staan hierbij centraal. Leven waarin we samen, of juist individueel, op zoek zijn naar de zin en betekenis ervan. Hoe kunnen we de aanwezigheid van God ervaren? Dit boekje is thematisch opgebouwd en ingedeeld in de hoofstukken “Vieren, Leren en Dienen”, kernactiviteiten van onze parochie. Daarnaast zijn er nog een aantal andere activiteiten, die zijn geplaatst in het hoofdstuk “andere activiteiten”.
Wij werken samen met de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Kerken in Woerden en hebben enkele activiteiten met elkaar
gedeeld. Indien uw vragen heeft over dit aanbod kunt u ons benaderen via het centraal secretariaat: emailadres: secr@parochiepaxchristi.nl. Als u, op ideeën gebracht door het navolgende aanbod of wensen heeft voor cursussen, gespreksgroepen, of  verdieping voor het komend jaar, laat ons het weten.

Een inspirerend jaar toegewenst!
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting:
Jacky Zijdemans, Joke van Leeuwen, Ada Burgers, Ineke Meulemans, namens de geloofsgemeenschappen; Marie Louise van Schieveen, secretariaat en pastor Janneke Stam.

Klik hier om het boekje te downloaden.

U kunt het boekje ook ophalen bij het parochiesecretariaat.