Kerkbalans 2021

Sinds een aantal jaren brengen we de actie Kerkbalans goed onder de aandacht. Voor alle vier de geloofsgemeenschappen zijn de opbrengsten behaald uit de Kerkbalans van grote betekenis. De opbrengsten zorgen voor een gezonde financiële huishouding voor de parochie Pax Christi als geheel.

Ondanks de beperkingen van de corona vieren we ook dit jaar de start van de actie. Er is gekozen om dat vanuit één geloofsgemeenschap in het bijzonder te doen. De H. Bonaventurakerk staat daarom dit jaar in het middelpunt. Op zaterdag 16 januari heespastor Huub Spaan de vlag terwijl de kerkklokken luidden en er trompetgeschal uit de toren klonk.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Voor 2021 heeft de actie kerkbalans een nieuw thema meegekregen: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Pastor Huub Spaan heeft vooraf voor alle wijkcontactpersonen een inspirerend en bemoedigend woord: “Naast onze vieringen kun je in onze kerk elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om je geloof met anderen te delen. Een belangrijke andere taak die wordt verricht is dat we elkaar bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn. Bovenal willen we een gastvrije kerk zijn. We stellen niet de vraag wie je bent en waar je vandaan komt: in onze kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor. God houdt ook van jou en kent je zoals je echt bent.”

Deze centrale boodschap geldt voor alle vier de geloofsgemeenschappen. In de afgelopen periode probeerden we het kerk-zijn met al zijn beperkingen door corona met vallen en opstaan te beleven, te vieren en te ervaren. Met vallen en opstaan, inderdaad! Parochiebestuur en pastoresteam hebben samen met locatieraden, pastoraatsgroepen en ontelbare vrijwilligers samen gewerkt om de kerken open te houden om een kaarsje op te steken, stil gebed te houden, om vieringen van lief en leed doorgang te laten vinden.

Al deze momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar onze kerken moeten wel onderhouden worden. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, de personele kosten, de pastorale projecten, het zijn allemaal kosten die gemaakt worden om onze kerk open te houden en anderen ook welkom te mogen heten. Ook daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans.

We danken u hartelijk voor uw financiële bijdrage van vorig jaar. Alle gebruikelijke jaarlijkse kosten zijn ervan betaald.

Ook voor het nieuwe jaar vragen wij u weer om uw financiële steun, waarbij u belangrijk werk in  de eigen geloofsgemeenschap ondersteunt. We hopen zelfs dat u dit jaar uw bijdrage misschien iets wilt verhogen zodat wij een financieel gezonde gemeenschap blijven.

Graag wijzen wij u ook op de mogelijkheid van een Onderhandse Akte. Hierbij is uw gift altijd voor 100% aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.

Helpt u mee om samen een gezonde geloofsgemeenschap te zijn en te blijven ?

In vol vertrouwen, alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

St. Hippolytus in Kamerik vraagt met de actie Kerkbalans aandacht voor: Geef vandaag voor de kerk van morgen. In 2020 is heel veel aandacht uitgegaan naar de restauratie van de kerktoren. We zijn blij dat de nieuwe vergulde haan is gezegend en staat te pronken op de spits van onze toren. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar veel te maken gehad met de beperkingen van alle maatregelen rond corona. Dat heeft de betrokkenheid en verbondenheid met onze geloofsgemeenschap niet verminderd. Onze pastor Huub Spaan mocht dan ook vol enthousiasme het nieuwe jaarthema in onze parochie presenteren: “In dienstbaarheid verbonden”. Een jaarthema dat is ingegeven door het evangelieverhaal van de genezing van de lamme. Inspiratie om naar elkaar om te zien en saamhorig te zijn. Het sluit heel goed aan bij de Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Meije-Zegveld heeft de actie Kerkbalans in oktober al gevoerd. Dat de opbrengsten niet onder hoefde te doen voor 2020 heeft ons zeer verheugd en daarvoor zeggen we onze parochianen heel hartelijk dank. Wanneer alle toezeggingen mogen binnenkomen zullen we 2021 goed mogen doorkomen, daarbij blijft wel onze oproep: Geef vandaag voor de kerk van morgen!!!

St Franciscus in Oudewater heeft het nieuwe motto van de Actie Kerkbalans van dit jaar omarmt: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Allereerst danken wij u hartelijk voor uw financiële bijdrage van vorig jaar. Onze gebruikelijke jaarlijkse kosten zijn ervan betaald en de sacristie is opgeknapt. Op de planning voor 2021 staat het herinrichten van onze stencilruimte tot een kamer voor het pastoraal team. Bovendien willen we bij het Jozefaltaar een mogelijkheid creëren voor vieringen in kleine kring. We begrijpen dat het niet makkelijk is dat we juist in deze moeilijke tijd van corona een beroep op u doen om u vandaag te vragen om een bijdrage om de kerk van morgen mogelijk te maken. Onze geloofsgemeenschap heeft dit jaar niet alleen minder inkomsten maar ook meer uitgaven dan normaal. Er moeten namelijk wel extra kosten gemaakt worden om aan de corona maatregelen te voldoen. En onze vaste kosten lopen ook dit jaar natuurlijk gewoon door.

H. Bonaventura in Woerden heeft 2021 omschreven als: We moeten het vandaag goed doen om een goede toekomst te garanderen. En dat is ook het motto van de Actie Kerkbalans van dit jaar: “ Geef vandaag voor de kerk van morgen.” Wij vragen u vandaag om een bijdrage om de kerk van morgen mogelijk te maken. Juist in deze vreemde coronatijd willen wij een extra beroep op u doen. Onze geloofsgemeenschap heeft dit jaar niet alleen minder inkomsten maar ook meer uitgaven dan normaal. Er komen veel minder mensen in de kerk, er zijn minder vieringen en er zijn dus veel minder inkomsten van collectes. Met uw bijdrage van de Actie Kerkbalans van vorig jaar hebben we een aantal zaken kunnen realiseren. We willen ook in 2021, ondanks de veranderde omstandigheden, onze activiteiten zoveel mogelijk uitvoeren, waarbij we hopen dat alles weer gauw “gewoon” is.