Vragen en antwoorden AVG – voorjaar 2019

Privacyverklaring

Parochie Pax Christi hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring R.K. Parochies geven wij precies aan om welke gegevens het gaat en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Vragen over de Privacyverklaring

  • Wie hebben allemaal toegang tot de ledenadministratie?
    Alleen de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur hebben toegang tot de ledenadministratie.
  • Kan ik zien welke gegevens de parochie over mij bewaart?
    Iedere parochiaan heeft het recht deze gegevens in te zien. U kunt hierover contact opnemen met het parochiesecretariaat.