Viering Eerste Paasdag 2021

Begroeting

Vrede en alle Goeds.
Wij mogen hier in dienstbaarheid verbonden zijn
met God en elkaar in Zijn Naam.
Vader Zoon en Heilige Geest

Gebed om vergeving

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Klik op de afbeelding om de hele viering te lezen.