Vastenactie 2021: werken aan je toekomst

Andere jaren was er na afloop van de Pelgrimstocht altijd een kopje koffie of thee. Even nog een moment om na te praten en bij te praten. De koffie kregen we aangeboden door het Parochiebestuur en de Locatieraden. Daarom stond er een zogenaamd “koffiepotje”. Samen konden we zo sparen voor het goede doel van de Vastenactie.

Ook dit jaar hebben we een “koffiepotje”, want de vastenactie kan onze bijdrage zeker goed gebruiken voor hun projecten. Deze keer is het “koffiepotje” digitaal. U kunt doneren via de QR-code van GiVT. Maar het is ook mogelijk om een bijdrage over te maken op de bankrekening van de geloofsgemeenschap van de H. Bonaventura NL72 INGB 0000 0968 88 o.o.v. ‘Vastenactie 2021’. Samen kunnen we in verbondenheid onze solidariteit tonen en sparen we voor de Vastenactie.

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar.

Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!