Eerste Communie

De komende tijd gaat een groepje van 14 kinderen zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. De kinderen komen uit de geloofsgemeenschappen van de St. Franciscus en de H. Bonaventura. Zowel de voorbereiding als de viering van de Eerste Heilige Communie gebeurt met alle kinderen samen, afwisselend in de Franciscuskerk en de Bonaventurakerk. Zo raken zij ermee vertrouwd deel te zijn van onze ene parochie Pax Christi.

De kinderen zullen drie keer op een zondag bij elkaar komen om te leren over het Grote Hart van God, van Jezus en van henzelf. Op zondag 10 maart hebben zij zich aan u voorgesteld tijdens de (verder ‘gewone’) eucharistieviering van 11.00 uur in de St. Franciscus.

Op 2 juni zullen de kinderen voor het eerst zelf aan tafel gaan met Jezus. Deze feestelijke Eerste Communieviering zal ook plaatsvinden in de St. Franciscus om 11.00 uur.

Wij wensen de kinderen, hun ouders/verzorgers en ons als parochie een mooie tijd toe waarin we meer vertrouwd kunnen raken met het grote Geheim van Gods Liefde in Jezus en voor ons mensen, dat we mogen vieren in de Eucharistie.

Zin in Film – programma 1e helft 2024

Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen – waar en hoe dan ook –  ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond.  Lees verder

De vertrouwenspersoon is er ook voor u 

Het parochiebestuur en het pastoraal team staan voor een sociaal veilige en integere parochie. Toch kan het gebeuren dat je als werknemer, vrijwilliger en/of parochiaan te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Denk aan bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude, machtsmisbruik of belangenverstrengeling. In dat geval kan je dit bespreekbaar maken bij het parochiebestuur of het pastoraal team. Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die bij de parochie betrokken is, zoals Lees verder

Het sacrament van Boete en Verzoening

boete-en-verzoeningIn de Bonaventurakerk is er één keer in de maand voorafgaand aan de zaterdagavondviering gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. De kerk is van 17.30 tot 18.30 uur geopend. De data kunt u vinden in het rooster van de vieringen. Natuurlijk kunt u altijd via het secretariaat een afspraak maken met pastor Thijs van Zaal of pastor Huub Spaan. Klik hier om meer te lezen over het sacrament van boete en verzoening.

Financiën

Kerkbalans

De actie Kerkbalans vind ook in 2024 plaats, onder het motto ”Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De akte kerkbalans is voor onze Gemeenschap de belangrijkste bron van inkomsten. Met deze inkomsten kunnen wij onze Gemeenschap financieel vitaal houden. Wij bevelen deze actie dan ook van harte aan. Als parochiaan wordt u in januari benadert om deel te nemen aan onze actie. Op deze pagina vind u de actiematerialen en de overeenkomst periodieke gift welke u kunt gebruiken en waarvan elders op deze pagina verdere uitleg wordt gegeven.

Lees verder