Met de Parochie en het Bisdom naar Rome in het Heilig jaar 2025

Rome is altijd al een prachtige stad voor toeristen en pelgrims, maar zeker ook in het heilige jaar 2025. Het thema van dit bijzondere jaar is ‘Pelgrims van Hoop’.

Wij willen in nauw overleg met het pastoraal team gaan onderzoeken of het mogelijk is vanuit de parochie Pax Christi een Rome reis te organiseren in 2025.  We willen dan aansluiten bij de Romereis die vanuit het Bisdom Rotterdam georganiseerd wordt en waar mogelijk ook eigen onderdelen aan het programma toevoegen. In het programma zullen we veel hoogtepunten van deze boeiende stad opnemen, zoals: het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse musea, de Sixtijnse Kapel, het Colosseum en het Forum Romanum.

We vragen nu: heeft u interesse in zo’n bisdom /  parochiereis? De datum wordt waarschijnlijk 26 april – 3 mei 2025. Laat het ons dan weten via: parochienaarrome2025@outlook.com. Bij voldoende respons gaan wij dit verder uitwerken.

We zien graag op korte termijn uw hopelijk enthousiaste (en vrijblijvende) reactie.

Aniek van der Velden,
Imca Scholte,
pastor Janneke Stam,
Maarten van der Velden,
Jan Uittenbroek