Jongerenreis naar Taizé

Op zondagmorgen 10 juli vroeg (om 6.30 uur bij de Kruiskerk) vertrokken 10 jongeren uit Woerden naar het oecumenisch jongerenklooster in Taizé (Frankrijk) om daar een volle week te verblijven. De groep bestond uit: Iris Griffioen, Thomas Kemp, Gerben Methorst, Lysanne Oerlemans, Roeland van der Ploeg, Nienke van der Velde, Anouk van Vliet, Laura Vergeer, Martin de Wit en Mathilde. Mirjam Roelofsen-Koerselman en Joost Schelling begeleidden deze groep naar en in Taizé.

Mede dankzij een bijdrage van de Gereformeerde en Hervormde diaconie zijn de kosten voor de deelnemers toch nog beperkt gebleven, en dat ondanks de veel hogere kosten voor o.a. de diesel voor het vervoer. Dat, wat van deze bijdrage overblijft, doneren we aan de diaconale projecten van Taizé.

De reiservaringen worden gedeeld aan het begin van het nieuwe seizoen. Tijdens het verblijf zijn hun eerste indrukken ook te lezen op de website (www.twintigerswoerden.nl (mits voldoende internet) en op onze kerkapps.