Jaarthema 2020 – 2022

In september 2020 opende het werkjaar van onze parochie Pax Christi, een andere opening dan die u normaal gesproken gewend was. Door de beperkende coronamaatregelen van de overheid en de instructies van het bisdom helaas geen gezamenlijk viering maar op iedere locatie een aparte viering ter gelegenheid van de opening het werkjaar. Maar gelukkig konden we vieren!!! Het jaarthema voor de komende twee jaren zal zijn: ,,In dienstbaarheid verbonden”.

Hoe toepasselijk in deze tijd, want wij als bestuur willen ons dienstbaar naar u en naar elkaar toe opstellen.

Samen met alle vrijwilligers, pastoraal team, onze steun en toeverlaten op de secretariaten en iedereen die ik vergeet, maar die ook  oooh zo belangrijk zijn,  zullen we als parochie bestuur er alles aan doen om alles in goede banen te leiden. Juist nu moeten we er met elkaar een bijzonder werkjaar voor onze geloofsgemeenschap van maken.

Het jaarthema heeft alles te maken met het Zilveren Priesterjubileum dat we volgend jaar mogen vieren. Met het motto “In dienstbaarheid verbonden” zullen we de komende twee jaar ons pastorale werk mogen uitvoeren. Dit alles belangrijk ingegeven door het Evangelie verhaal van de genezing van de lamme uit het Lucasevangelie:

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf, zaten er ook farizeeën en wetgeleerden bij, die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten. Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan die op een bed een verlamde man met zich meedroegen. Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen. Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden waarlangs ze hem konden binnenbrengen, gingen ze het dak op en lieten hem met bed en al door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken, voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij: ‘Vriend, uw zonden zijn u vergeven.’