Hulp voor Beauraing

Beste pelgrims en allen die ons bedevaartoord in Beauraing een warm hart toedragen,

Het afgelopen weekend heeft het niet alleen in Nederland, maar ook in België flink gestormd. Vernietigende stormen en tornado’s hebben hun sporen achtergelaten. Zo ook in Beauraing, in ons geliefde bedevaartoord, waar de Moeder met het Gouden Hart ons altijd weer verwelkomd.

Het heiligdom is beschadigd, maar vooral het accueil, dat de komende maanden gesloten zal blijven omdat er geen gasten ontvangen kunnen worden. Er is daadwerkelijk hulp nodig om de ravage op te ruimen. Er is financiële hulp nodig om de schade te herstellen, opdat de pelgrims, waaronder wellicht ook u, in de toekomst weer terecht kunnen in zowel het heiligdom als het accueil.

Iedere grotere en kleinere gift is welkom! Mag ik daartoe ook op u een beroep doen? Samen kunnen we hulp bieden en laten zien dat Beauraing ons ter harte gaat.

Ik doe mee, u toch ook?

Uw gift is van harte welkom op nummer:
NL 54 INGB 0000 1370 79
t.n.v.: Ned. Beauraing Comité Pro Maria Vlaardingen
onder vermelding van: tornado Bauraing.

Let wel wij hebben een ANBI
Pastoor Dolf Langerhuizen, landelijk voorzitter