Hulp aan Oekraïners

“Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen”

Zo roepen de bisschoppen ons op in hun schrijven. Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit de Oekraïne Nederland binnen, ook in het gebied van onze parochie. Er is grote bereidheid om te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om de vluchtelingen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen.

Om de opvang voor de vluchtelingen te coördineren zijn wij als parochie in contact/ aangesloten bij Wij zijn Woerden. (dit geldt ook voor Oudewater). Twee ambtenaren van de gemeente Woerden/Oudewater zijn specifiek aangesteld voor deze crisis en brengen hulpvragen en mogelijke oplossingen en initiatieven bij elkaar. Zie ook Hulp aan Oekraïners door Woerden – Wij zijn Woerden.

Op dit moment is er hulp nodig bij het gereedmaken van de Stadspoort (schoonmaken en klussen) en kinderopvang/les aan kinderen. In Woerden kunt u terecht met vragen, of hulp aanbieden via Marianne Fleur: mariannefleur@hotmail.com.

In Oudewater kunt u terecht met vragen of hulp aanbieden via Joke Oorschot: sionenjokeoorschot@hetnet.nl.

Ook kunt u terecht met vragen en/of initiatieven bij pastor Janneke: j.stam@parochiepaxchristi.nl.