Het rozenkransgebed in de oktobermaand

Het is een oude traditie om in de oktobermaand met aandacht de Rozenkrans te bidden. De rozenkrans of “Paternoster” is een katholieke gebedssnoer, die in de oudheid 150 kralen bezat corresponderend met de 150 Psalmen uit de Bijbel. De ‘ketting’ bestaat tegenwoordig uit 59 kralen. De Rozenkrans die wij bidden, kregen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de eeuw aan Sint Dominicus de Guzman (stichter van de Dominicanen) schonk met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen. De psalmen werden dus vervangen door een “Weesgegroet” wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen.

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door.

Het bidden van de rozenkrans bestaat dus uit het bidden van meerdere gebeden in een bepaalde volgorde. Naast de gebeden maken ook 20 geloofsgeheimen onderdeel uit van het rozenkransgebed. Deze geheimen zijn gerelateerd aan Bijbelse passages.

In de parochie Pax Christi bidden we de Rozenkrans:

  • In O.L.Vr Geboorte Meije-Zegveld een kwartier voor aanvang aan de vieringen in het weekend. Zondag 3 oktober 9.00 uur; zaterdag 9 oktober 19.00 uur; zondag 17 oktober 11.00 uur; zaterdag 23 oktober niet; zondag 31 oktober 9.00 uur.
  • In St Franciscuskerk Oudewater op dinsdagavond om 19.00 uur, 5 oktober; 12 oktober; 19 oktober; 26 oktober.
  • In H. Bonaventurakerk Woerden op donderdagavond om 19.00 uur, 7 oktober; 14 oktober; 21 oktober; 28 oktober.