Het derde couplet van ons pelgrimslied

Al heel wat jaren wordt iedere morgen voordat we op pad gaan het PELGRIMSLIED gezongen. De ene keer wat meer gedragen, een volgende keer in een strak marstempo, de ene keer wat ingetogen en dan een andere keer uit volle borst. Nu we in een nieuwe situatie de Pelgrimstocht wandelen is er misschien wel een derde couplet aan toe te voegen. Enkele Pelgrims hebben de uitdaging aangenomen:

  Vastenlied Pax Christi parochie
(Lied: Pelgrimstocht der mensen)
  Pelgrimstocht der mensen, wat een goed idee.
Pastor Huub vraagt allen: “Gaat u met mij mee?”
En zo lopen wij samen door het Groene Hart.
Met parochie Pax Christi niemand staat apart.
Met parochie Pax Christi op het goede pad.Pelgrimstocht al jaren gaan wij hiermee voort.
Koude, storm en regen geen die zich eraan stoort.
Genietend lopen wij samen door des Herenland.
Luist’rend naar de Ander, leidt Hij met zijn Hand.
Dienstbaar naar elkander, vormt een goede band.

Ineke heeft onderstaande DERDE couplet geschreven:

Dit jaar doen we het anders. Ieder loopt met zichzelf.
Ook dan kun je genieten onder Gods hemelgewelf.
Wie niet in staat is te lopen, bidt in eigen stee.
Zo zijn we nog meer samen, wat een goed idee.
In dienstbaarheid verbonden. Iedereen doet mee.

Er was ook een anonieme tekstdichter met het volgende DERDE couplet:

Pelgrimstocht voor allen in coronatijd.
Wij hopen en we bidden, dat God ons begeleidt.
Wand’lend samen genietend, is een goede raad.
En we mogen vertrouwen, dat U ons niet verlaat.
En we mogen vertrouwen, dat het straks beter gaat.

Janine en Agnes zijn het weekend erop uit getrokken en schreven samen het DERDE couplet:

Pelgrimstocht naar Pasen, deze Vastentijd.
Met ons is verbonden Licht dat ons verblijdt.
Ook genietend van stilte die soms wordt gehoord.
Dichter bij elkander gaan wij steeds weer voort.
Vinden nieuwe wegen, sterker door Uw Woord.