Er wordt een nieuw huis gebouwd!

Een huis met de naam Bonaventura. Het wordt een leerhuis. Een gesprekshuis. Een huis waarin we met elkaar kunnen nadenken over hoe het is om in deze tijd gelovig te zijn, kerk te zijn. We zullen er spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. We zullen elkaar mogen ontmoeten en inspireren.

 Elke tweede woensdag van de maand tussen 20.00-21.30 uur zal dit huis de deuren openzetten in De Dam in Woerden. Voor iedereen die zich aangesproken voelt. En voor een spreker die bij ons te gast zal zijn.

Op 11 oktober zal het Huis van Bonaventura geopend worden.

We hebben daarvoor een bijzondere gast uitgenodigd: Rob Hoogenboom OFM. Rob is goed bekend met het voormalige klooster in Woerden en hij heeft veel kennis van de kerkleraar Bonaventura. In zijn feestrede zal hij ons meenemen in het gedachtegoed van Bonaventura en wat zijn denken voor ons vandaag de dag nog betekent.

Wie zullen er verder te gast zijn? Wij geven u alvast een klein voorproefje van het interessante programma, dat in september verder bekend zal worden gemaakt:

8 november 2023           Paul van Geest Gelovig zijn in onze tijd.

Paul is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en aan de Vrije Universiteit hoogleraar in de spiritualiteit van Augustinus. Hij heeft in Rome gestudeerd en is goed op de hoogte van ontwikkelingen in de Katholieke Kerk. Hij is vooral deskundig op het gebied van het christendom in de eerste eeuwen.

13 december 2023         Erik Borgman  Kerk zijn in onze tijd.

Erik is hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Hij is lekendominicaan en verbonden aan het Huis van Dominicus in Utrecht.

9 januari 2024                 Marianne van Praag  Gods Naam voor ons mensen.

Marianne is rabbijn in de Liberaal-Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den Haag. Ze ziet het als haar taak om de rijkdom aan Joodse tradities door te geven en.

Wij hopen dat u het nieuwe Huis van Bonaventura zult weten te vinden. Wees welkom om er binnen te gaan!