Een markant persoon is heen gegaan

In Memoriam Leo Morsink

Onverwachts is op 12 oktober 2020 Leo Morsink, op 86 jarige leeftijd, overleden.
Tot aan zijn plotselinge overlijden was Leo secretaris van de onderhoudscommissie
van de Sint Franciscuskerk te Oudewater.
Vanaf 1991 zat hij al in het bestuur van de onderhoudscommissie, dit wisselend als voorzitter en secretaris.

Leo was op bouwkundig gebied zeer goed onderlegd en had een duidelijke inbreng.
Alle disciplines op het bouwkundige terrein had hij doorlopen. Hij was er heel trots op dat hij was begonnen als timmerman en later als architect werkzaam was geweest.
Niet voor niets stond er op zijn overlijdenskaart een gevulde gereedschapskist met daarbij een tekentafel met tekenhaak en de daarbij behorende tekendriehoeken.
Leo was zeer betrokken bij de kerk en heeft, gezien zijn kennis veel betekend voor
de Sint Franciscuskerk. Als architect heeft hij tientallen tekeningen gemaakt van de
kerk, pastorie en kapel.  Als er iets gebouwd of verbouwd moest worden dan kon er
altijd een beroep op hem gedaan worden, niets was hem teveel.
Honderden uren, misschien wel duizend, moet hij achter de tekentafel gestaan hebben.
Tekenen met computer, met de daarbij behorende programma’s, was er vroeger niet bij.
Het was heel fijn om Leo zoveel jaren als secretaris te mogen ervaren. Hij schreef
nauwelijks wat op tijdens de vergaderingen, maar de verslagen klopten. Hij moet een
heel goed geheugen gehad hebben. Bij de 1e en 2e restauratie van de kerk zat hij ook in de restauratiecommissie voor de verslaglegging met later een impressie van de werkzaamheden.
Gelet de nieuwe indeling bij de restauratie van de kerk, met het liturgisch centrum,
maakte Leo hiervoor een maquette. Het was hierdoor zeer inzichtelijk voor de parochianen wat er voorgestaan werd in de kerk.
Toen zijn mobiliteit, de laatste 2 jaar, wat minder werd stelde hij voor om bij hem thuis te vergaderen. Ermee stoppen zag hij zeker niet zitten. Ondanks zijn vrij hoge leeftijd was Leo nog zeer betrokken bij het kerk gebeuren en hield hij zijn belangstelling.
Het was fijn om met hem te mogen en kunnen vergaderen en zijn zienswijze te horen.
Leo heeft ook heel lang gezongen in het Middenkoor van de St. Franciscuskerk en had buiten onze kerk ook nog vele andere maatschappelijke bestuursfuncties. Ook hierbij was hij zeer betrokken en gewaardeerd.
Wij zijn Leo zeer erkentelijk en dank verschuldigd voor wat hij heeft betekend voor het
onderhoud van onze mooie Sint Franciscuskerk. Wij zullen hem missen.

Namens de onderhoudscommissie,
Ries Sangers, voorzitter.