Corona maatregelen 29 juli 2021

Op dit moment kleurt Nederland donker rood. Heeft de overheid wel maatregelen afgekondigd voor meerdaagse evenementen, maar is voor de kerken nog steeds het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van zaterdag 26 juni van kracht. Als Parochiebestuur nemen we de oproep serieus om waakzaam te blijven en stimuleren we alle geloofsgemeenschappen om de maatregelen zorgvuldig vol te houden. We vragen daarbij om uw medewerking. Zo kunnen we zo lang mogelijk de kerk ook daadwerkelijk open houden.

Het protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven– dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering

  • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
  • Het maximaal aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw is de capaciteit vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. (St. Franciscus en H. Bonaventura 105 personen; H. Hippolytus en O.L.Vr. Geboorte 60 personen)
  • Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.
  • In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt.
  • Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
  • Collecteren blijft zoals we dat de laatste tijd doen: bij de uitgang aan het eind van de viering.
  • Reserveren middels de gele strookjes blijft voor de  alle vieringen gehandhaafd. Ook bij bezoek bij kerkopenstelling is het invullen van een geel strookje verplicht.

Hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n strookje / achterin de kerk liggen A4tjes om alvast thuis in te vullen.