Viering Eerste Paasdag 2021

Begroeting

Vrede en alle Goeds.
Wij mogen hier in dienstbaarheid verbonden zijn
met God en elkaar in Zijn Naam.
Vader Zoon en Heilige Geest

Gebed om vergeving

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Klik op de afbeelding om de hele viering te lezen.

Verkondiging in de paasnacht, 3 april 2021

Vele liederen van Taizé zijn me dierbaar. En dan heb ik een aantal favorieten waar ik dan aan moet denken, bijvoorbeeld zoals we deze Paasnacht zijn begonnen met het binnenbrengen van dat kleine lichtje op de Paaskaars: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.”…
Aan het begin van deze Paaswake waarbij nog niet alles duister/donker is, terwijl het in de buitenwereld donkerzwart is…vanwege de politiek, vanwege corona en de avondklok, vanwege veel honger, oorlog en geweld.
En dan brengen we één klein lichtje binnen. Een klein lichtje dat de hele kerk verlicht, Lees verder

Viering Paaswake 2021

Hoop en verwachting hebben ons hier samengebracht. Hoe  donker het nu nog is, wij zien hoopvol uit naar een nieuw begin  van leven. De verhalen die we dit uur zullen horen, spelen zich  af tussen oorsprong en bestemming. Het zijn verhalen over het  begin van alle leven en over het doel van ons bestaan.  Vertrouwen we ons toe aan het licht dat al onze duisternis  overwint, aan het leven dat sterker is dan de dood.

Klik op de afbeelding om het boekje van de viering te lezen.

Kruisweg in Oudewater

De kruisweg zoals deze op 2 april 2021 in Oudewater is gehouden. Deze Kruisweg is voor bereid door Joke Oorschot en Peter Heemskerk.

Welkom:
Welkom allemaal, u hier in de kerk aanwezig, maar ook de mensen die met ons meevieren via de kerkradio, gewoon vanuit onze prachtige Franciscuskerk in Oudewater. We starten voorzichtig weer op, in de hoop dat met een toenemend aantal mensen dat gevaccineerd is we over enige tijd weer gewoon naar de kerk kunnen en we weer mogen aanschuiven in de banken. Door de Coronapandemie kregen we allemaal een kruis te dragen, voor de één was dit beter te doen dan voor de ander. Ook Lees verder

Viering Goede Vrijdag 2021

Vandaag op Goede vrijdag, staan we stil bij het lijden van onze Heer Jezus Christus: hoe Hij de weg gegaan is tot het uiterste toe en bereid was om voor ons te sterven. Hij is niet halverwege omgekeerd, maar heel de weg gegaan.

Hij is trouw gebleven aan de opdracht waar Hij voor stond en Hij heeft de beker gedronken, tot de bodem toe. Wij gedenken Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien. Hij is het toonbeeld van de mens die de consequenties van zijn levenswijze onder ogen durfde te zien, die van geen wijken wilde weten, zelfs niet met zijn eigen dood voor ogen. Kunnen wij Hem daarin volgen? Wie zal het zeggen…

Klik op de afbeelding om het boekje van de viering te lezen.