Brief aan de leerlingen in groep 8 – Vormsel 2021

Zoals elk jaar is het ook komend schooljaar mogelijk gevormd te worden. Misschien heb jij, hebt u, al nagedacht of je daaraan mee wilt doen. Dit jaar is de opzet dat de leerlingen van groep 8 van de basisschool zich kunnen aanmelden voor de voorbereiding.

Wie meedoet aan de voorbereiding op het Vormsel gaat eigenlijk een soort avontuur aan. Want je weet natuurlijk wel iets over het christelijk geloof, maar wat betekent dat nou eigenlijk in je eigen leven? En je hebt vast wel een idee van wie Jezus van Nazareth was, maar hoe kun je nou zelf in zijn geest leven? Gewoon in je eigen concrete leven op school, thuis en bij de sport, in het contact met familie, vrienden en bekenden en onbekenden? En wie of wat is nou eigenlijk de Heilige Geest, die een rol speelt bij het Vormsel? ‘Een kracht en hulp om jouw leven als gelovige vorm te geven.’ Maar hoe kun je dat dan ervaren in je eigen leven? Over dit soort vragen ga je nadenken en praten met andere kinderen. En waar je dan uitkomt, dat is nog een open vraag…

Want je hoeft vooraf nog helemaal niet zeker te weten of je nou gevormd wilt worden of niet. Dat komt pas later in het jaar. Wel moet je nu weten of je het leuk en interessant vindt om elke paar weken met andere kinderen samen te praten, na te denken, spelletjes te doen en lol te hebben.

Het project dat gebruikt wordt bij de voorbereiding op het Vormsel heet “In Vuur en Vlam”. Het is speciaal geschreven voor kinderen. De voorbereiding vindt plaats door ouders of andere geïnteresseerden, die begeleid worden door een pastor.
We hopen dat er genoeg ouders zijn die willen helpen bij de voorbereiding van de kinderen op het Vormsel. Ouders die eerder op deze manier betrokken waren bij de voorbereiding, zeggen daar veel van te hebben opgestoken en ook plezier aan beleefd te hebben.

De Vormselviering vindt, onder voorbehoud, plaats op zaterdag 30 januari 2021. Dit jaar is de Vormselviering in de H. Bonaventura kerk in Woerden.

Als je zin hebt gekregen om het avontuur aan te gaan en mee te doen met “In Vuur en Vlam”, dan vragen we je zo snel mogelijk aan te melden via het secretariaat van de parochie met dit formulier. Je kunt meer lezen over het vormsel op deze pagina.

  • De eerste avond in Woerden is op 6 oktober om 19.30u in de parochiezaal in Woerden.
  • De eerste avond in Oudewater is op 7 oktober om 19.30u in het Heilig Leven naast de pastorie.

Daarna zullen we zoveel mogelijk via de email de vervolgafspraken maken. Het is de bedoeling dat op deze eerste avond de kinderen en ouders/verzorgers samen aanwezig zijn!