Bericht van de bisschop van Rotterdam

De Sabbatcommissie van de pastorale dienstverlening van het Bisdom Rotterdam heeft de afgelopen week de Sabbat goedgekeurd van Mw. Janneke Stam, pastoraal werkster in uw parochie.

Dat betekent dat zij van 1 juli tot en met 31 oktober afwezig zal zijn in uw parochie.

Om deze vacante plaats in uw geloofsgemeenschappen op te vullen verheugd het mij dat Mw. Annemieke de Jong-van Campen in deze periode voor 16 uren per week beschikbaar is om het pastoraal team te versterken.

Mw. de Jong-van Campen is reeds bij velen parochianen bekend vanwege een eerder dienstverband in uw Parochie.

Graag verleen ik haar voor deze opdracht de pastorale zending.

Zij zal het werk verrichten in goede samenwerking met de zeereerwaarde heer Huub Spaan, als pastoor van de parochie, het parochiebestuur, de andere leden van het pastoraal team en de vrijwilligers van de Parochie.

Ik vraag haar de kerkelijke en liturgische voorschriften in het werk te respecteren.

De volgende taken vraag ik haar te vervullen, voor zover daartoe geen wijding vereist is:

  • individueel huisbezoek;
  • begeleiding van ziekenbezoekgroepen;
  • begeleiding werkgroep communie aan huis;
  • begeleiding van nieuw project in Oudewater;
  • begeleiding van opstarten catechese Eerste Communie;
  • begeleiding van opstarten catechese H. Vormsel.

Van harte wens ik u allen als parochie Pax Christi met vier geloofsgemeenschappen een vruchtbare en vreugdevolle samenwerking. Dat de Heer het werk van u allen mag zegenen.

Rotterdam, 27 juni 2022.
+ J.H.J. van den Hende,
Bisschop van Rotterdam