26 mei Hemelvaartsdag: dauwtrappen!

Op 26 mei, Hemelvaartsdag, zullen we wederom met onze vier geloofsgemeenschappen wandelen, eten en vieren.Dit jaar zullen we te gast zijn op de boerderij bij Hans Habben Jansen in Kamerik.

Het is ‘Dauwtrappen’, dus we beginnen vroeg. Om 7.15 uur verzamelen we en om 7.30 uur zal de wandeling van start gaan. Het wordt weer een prachtige wandeling door mooie natuur op verharde, maar ook op onverharde wegen en paden. Iedereen is van harte welkom deze dag, ook voor kinderen is het zeker geschikt. De wandeling zal ongeveer vijf kwartier duren. Daarna kunnen we met elkaar genieten van ons ontbijt. En tot slot zullen we om 9.30 uur met elkaar Eucharistie vieren, waarin pastor Huub zal voorgaan.

Voor het ontbijt zal worden gezorgd. Dit alles zal op schalen uitgestald worden en na de wandeling zullen we samen eten. Op deze manier wordt behalve menig knorrende maag ook het saamhorigheidsgevoel van onze Parochie gevoed! Ook zal uiteraard voor koffie, thee en frisdrank worden gezorgd. U dient zich hiervoor wel aan te melden. Dit kan via het Centrale Secretariaat, telefonisch 0348-203012 of per mail secr@parochiepaxchristi.nl

Op deze dag zijn onze parochiekerken gesloten. Mensen die niet mee wandelen, kunnen natuurlijk wel aansluiten bij het ontbijt om ongeveer 8.45 uur of bij de viering om 9.30 uur.

Wie geen vervoer heeft en er graag bij wil zijn kan dit melden bij het Centrale Secretariaat, telefonisch 0348-203012 of per mail secr@parochiepaxchristi.nl. Deelnemers die nog een plaatsje over hebben in de auto kunnen zich hier ook melden, zodat ieder die wil deelnemen ook kan deelnemen.

We hopen u te zien op 26 mei bij Hans Habben Jansen Overstek 14, 3471 EJ Kamerik. Voldoende parkeergelegenheid is aanwezig bij boerderij.