10 juli 2022 bedevaart naar Brielle met inschrijfformulier

450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 – 2022
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Wij en het bedevaartsoord Brielle willen daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. En we hopen dat u meedoet, omdat het belangrijk is en blijft om hen te gedenken. Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit is. Doet u mee in ons jubileumjaar en gaat u mee naar het bedevaartsoort Brielle?

Op zondag 10 juli 2022 gaat parochie Pax Christi op bedevaart naar Brielle. Programma Bedevaart:

  • 09.00 uur Vertrekt bij eigen locatie
  • Na aankomst een korte gebedsviering
  • Rondleiding op het Heiligdom
  • Meditatieviering gebed De Engel des Heren
  • Lunch op het heiligdom
  • Stadswandeling door Brielle
  • H. Eucharistieviering met Mgr. Van den Hende
  • ±17.30 uur Aankomst op eigen locatie

Aanmelden tot 25 juni 2022 met het formulier onderaan op deze pagina.
Informatie: Marie-Louise van Schieveen
Telefoon: 0348 – 203 012
(di-do-vrij van 09.00-12.00 uur)
E-mail: secr@parochiepaxchristi.nl

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- bij aanmelding s.v.p. over maken op: NL64RABO3178426906 t.n.v. RK Parochie Pax Christi, o.v.v. deelname bedevaart Brielle en het aantal personen. Wanneer de bijdrage is ontvangen is de deelname definitief.

In de vier geloofsgemeenschappen zal er dit weekend geen viering zijn.

Gaat u mee dit jaar op bedevaart naar Brielle? Loop dan ook de Geuzen- en Martelarenroute (“Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute”). Dit is een 2 kilometer lange wandelroute die loopt door de historische vestingstad Brielle en eindigt bij de Bedevaartkerk. Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen Brielle in en veroverden de stad op de Spanjaarden. Het was de eerste stad die viel en er wordt gesproken over de bevrijding van Brielle. Maar de gebeurtenissen leidden ook tot de gevangenneming van de latere martelaren. De “Geuzen- en Martelaren-route” laat de wandelaars stilstaan bij deze complexe geschiedenis met vragen rond de thema’s vrijheid en verdraagzaamheid.

Bedevaart naar Brielle 10 juli 2022

 

Controle