Zalig Pasen

Heeft u om 12.00 uur de klokken horen luiden? Op initiatief van de Nederlandse Bisschoppen werd ons gevraagd een kwartier de klokken te laten luiden om zo ieder te laten horen: het is Pasen!!! De klokken luiden niet om ons op te roepen ter kerke te  gaan, maar om ons biddend met elkaar te verenigen om samen het Hoogfeest van alle christenen te herdenken: ‘de Heer is waarlijk opgestaan’.

Of heeft u om 12.00 uur uitgekeken op NPO 2 naar de toespraak van Paus Franciscus in een lege Sint Pieterkerk in Rome. Waar hij ons aan het slot de zegen gaf met het Urbi et Orbi. Het was een krachtig en sterk beeld en een bemoedigende toespraak. Paus van Franciscus die de Paasboodschap verwoordde en daarbij uitsprak: “In deze nacht weerklinkt de stem van de kerk:  ‘Christus, mijn hoop, is opgestaan.’ Dit is een andere besmetting, een die wordt overgedragen van hart tot hart, want ieder menselijk hart wacht op dit goede nieuws, het is een besmetting van de hoop: ‘Jezus, mijn hoop, is opgestaan.’”

Na deze verkondiging riep paus Franciscus op tot solidariteit met allen die op welke manier dan ook getroffen worden door het corona. Alleen in solidariteit kunnen we het kwaad in de wereld overwinnen. Alleen in solidariteit kunnen we het Pasen vieren en de aanwezigheid van de Opgestane Heer in ons leven en in onze wereld ervaren. Natuurlijk vroeg paus Franciscus ook aandacht voor de meest kwetsbaren: “Moge de opgestane Heer hoop bieden aan alle armen, aan iedereen die in de marge leeft en aan alle vluchtelingen en daklozen. Moge deze allerzwaksten broeders en zusters niet in de steek gelaten worden. Laten we zorgen dat het hen niet ontbreekt aan de eerste levensbehoeften waar ze zo moeilijk aan kunnen komen nu er zoveel is gesloten zoals geneesmiddelen en adequate zorg.”

De paus deed daarbij een dringend beroep op regeringsleiders en degene die verantwoordelijkheid dragen voor de burgers in hun land om solidariteit te betrachten. Hij besloot zijn verkondiging: “Dierbare broeders en zusters, onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en nalatigheid dat zijn niet de woorden die we in deze tijd willen horen. Laten we ze voor altijd uitbannen. Want die dingen komen bij ons boven als de angst en de dood overwinnen, als we de Heer Jezus niet laten winnen in ons hart en in ons leven. Moge Hij die de dood overwon en de weg naar eeuwig redding opende het duister verdrijven uit de mensheid die lijdt en ons leiden naar het Licht van Zijn glorieuze dag die geen einde kent. Een Zalig Pasen.” We mochten toen digitaal de zegen Urbi et Orbi ontvangen.

En ook wij willen daarbij aansluiten en u allen een Zalig Pasen wensen.

Namens het Parochiebestuur:

 • Ton Mastwijk
  Grada Nederhof
  Nico van Tricht
  Freya Maijstre

Pastoresteam:

 • Pastor Thijs van Zaal
  Pastor Janneke Stam
  Pastor Huub Spaan