Verplicht reserveren voor vieringen Allerzielen

Het zal ongeveer zes weken geleden zijn dat we contact hadden met het Bisdom met betrekking tot de vieringen op Allerzielen. Geen hoopvol bericht, want de mededeling was de Protocollen zullen niet veranderen of er moet een wonder gebeuren, of er moeten medicijnen zijn die het virus remmen of er moet een vaccin gevonden worden. We zijn wel van de kerk, maar ook realistisch, dat wonder zal niet zomaar wereldwijd geschieden. Het betekent dat we creatief moesten nadenken over de vieringen van Allerzielen.

Het Pastoraal team heeft bedacht om nu een drietal vieringen per locatie te houden.

Dat betekent dus niet volgens het inmiddels vertrouwde roulatierooster, maar iedere pastor zal in één geloofsgemeenschap drie vieringen houden: op zondagmorgen en zondagavond 1 november en op maandagavond 2 november. Alle vieringen zullen hetzelfde worden voorbereid en dus eenduidig in de geloofsgemeenschap worden gehouden.

Klik hier om te reserveren of klik op de afbeelding. 

Met bovenstaande link wordt u doorgeleid naar de website “kerkaartje”. Daar dient u eerst aan te geven op welke locatie u de viering wilt bijwonen. Dan kiest u (nogmaals) de locatie en dan het aantal personen.

Aanvulling: de hierboven genoemde vieringen voor Woerden en Kamerik zijn vol. Er is een extra viering ingepland voor zowel Woerden als Kamerik. Deze viering zal zijn op zondag 1 november om 14:00 uur.

  • Voor Kamerik kunt u zich aanmelden via Fien van Beek: 06-28 36 68 46.
  • Voor Woerden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van Woerden: 0348 – 412 817.