Seniorenprogramma 2020

7 apr. DINSDAG:  Wij hebben gehoord van de mogelijke uitbreiding van het Stadsmuseum in Woerden naar de onder-verdieping van de vroegere Mariaschool. De mooie collecties en exposities komen na zo’n uitbreiding natuurlijk nog mooier tot zijn recht . Mevrouw Anja van Veldhuizen, directeur van het Stadsmuseum, komt ons alles over haar mooie museum en de wisselende exposities vertellen.

12 mei DINSDAG: U ziet het goed , die is de 2e dinsdag van de maand. Dit in verband met bevrijdingsviering op dinsdag 5 mei t.g.v. 75 jaar bevrijding. Op deze 12 e mei wil de echtgenoot van Janneke Stam, de heer Mart de Regt, die leken-dominicaan is, ons graag deelgenoot maken van zijn geschiedenis hierover. We zijn heel enthousiast over zijn komst.

2 juni DINSDAG: SENIORENREIS. Ja, vroeg in het jaar. We hebben Pastor Huub reeds gevraagd om ons dan te vergezellen en in een mooie kerk onderweg voor te gaan. We zoeken natuurlijk weer een fijne lunchlocatie en wat er eventueel onderweg nog meer te vinden is. In de loop van het voorjaar laten we u meer over onze verrassende zoektocht weten.

7 juli DINSDAG: Om 9 uur ons traditionele ontbijt in de Dam. Weer heerlijk eens samen eten met de gezelligheid om ons heen. U bent van harte WELKOM!   Rond 10.00 uur volgt dan de viering in de kerk. En daarna trachten we – onder het genot van een kop koffie nog iets muzikaals te vinden, en een beetje de vakantie van 2020 in te luiden.

Augustus : Geen Seniorenmorgen. De Senioren zijn op vakantie.

Elke ochtend start om 9.30 uur met een viering in de Bonaventurakerk. Uitgezonderd op 7 juli. Dan is de viering om 10.00 uur na het ontbijt. En de viering op 2 juni – tijdens onze reis – is onderweg.

De Seniorencommissie:

Ans Vergeer Penningmeester 41 42 18
Marijke Smorenburg Communicatie 41 30 96
Henny de Kruif Planning en Activiteiten 42 07 49
Karel Vermeulen Coördinator 41 88 72

Wilt U iets weten of zit u ergens mee, vraag het gerust een van bovenstaande commissieleden.
EN………………. Heeft U een leuk idee voor een Seniorenmorgen, Wie we eens moeten uitnodigen, of een leuke locatie voor het Reisje, geef het aan ons door en we gaan het serieus bekijken. Alvast bedankt Welzijn Woerden: Ouderenadviseur: Tel.: 0348 – 42 11 01 (dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 12 uur).