Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juli

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni de publieke liturgievieringen hervat. Per 1 juli zijn daarbij nieuwe, aangepaste protocollen voor het ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van kracht.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen is gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis met maximaal 100 gelovigen in Oudewater en Woerden. Voor de kerkgebouwen in Kamerik en Meije Zegveld geldt een lagere limiet.

Hieronder vindt u de link naar het Factsheet en de drie Protocollen die vanaf 1 juli gelden:

Factsheet kerkelijk leven op anderhalve meter (dit hoort bij onderstaande drie protocollen)
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter: Gelovigen
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter: Bedienaren
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter: Kerkgebouwen