Pastoraal beleidsplan 2018 – 2021

“Het mooiste moet nog komen”
Wellicht voor sommige een verrassing, voor anderen weer niet, maar ook een parochie, de kerk, wij, moeten regelmatig een beleidsplan schrijven. Een plan waarin we beschrijven wat we de komende jaren als pastoraal team, als parochie willen bereiken. Het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren is gereed.

Bij deze een korte samenvatting: Eerst heeft het pastorale team de beleidsplannen van 2012 – 2014 en 2015 – 2017 geëvalueerd. Daarnaast is er overleg
geweest met het parochiebestuur, de  pastoraatsgroepen en locatieraden en is er geluisterd naar de stuurgroepen van de diverse taakvelden en naar individuele parochianen. In onze geloofsgemeenschappen willen we het mogelijk maken dat iedere mens ervaart:

Ik ben er voor jou als een vuur dat ons verwarmt, als een licht dat ons pad zichtbaar maakt als het leven duister is, als handen en voeten die meewerken en oplopen met de ander.  Samen zijn we het Lichaam van Christus waar elke ledemaat en ook het kleinste adertje bijdraagt aan en waardevol is voor het goed functioneren van het geheel.

We bouwen met elkaar aan een gemeenschap waarin onderlinge samenwerking en solidariteit belangrijke bouwstenen zijn. Om deze opdracht is een klimaat waarin
openheid, betrokkenheid, thuis voelen, welkom voelen, respect hebben voor elkaar, van belang zijn. De Schrift, de Traditie, de Sacramenten en heel concrete mensen en situaties voeden ons op de weg die we gaan. De bijbehoren pastorale aandachtvelden in het beleidsplan zijn: vieren, dienen, leren en gemeenschapsopbouw. Deze aandachtvelden worden uitgewerkt in actieplannen.

Nieuwsgierig geworden?
De volledige versie van het beleidsplan is op de hier te lezen of indien gewenst op papier te verkrijgen bij het parochiesecretariaat.