Palmzondag in de Franciscuskerk

Vanmorgen lazen we het evangelie van Mattheus en dat evangelie eindigde met de vraag van de mensen uit Jeruzalem: “Wie is dat? Wie is die man?” De vraag op Palmzondag 2020 is heel indringend. ‘Wie is die man?’ Niet alleen heel lang geleden voor de inwoners van Jeruzalem, maar ook vandaag is het geen onbelangrijke vraag.

Natuurlijk weten we dat zo’n vraag wel vaker wordt gesteld. Je hoort een mooi muziekstuk op de radio en  

vraagt je af: van wie is deze muziek? Wie zijn de uitvoerende, wie heeft
het gemaakt, heb ik het al eerder gehoord? Soms kan het je in je hart raken. Of je ziet ergens een mooi kunstwerk, een indrukwekkende foto, of een mooi beeldhouwwerk of glassculptuur. Je raakt geïnteresseerd in de maker, de schepper van deze creatie. En ook dan kan de vraag gesteld worden welke mens heeft dit gemaakt?

Aan het begin van de Goede Week mogen we misschien wel even extra stilstaan: “wie is deze man?”  Want deze week gaat die Man een weg van afzien, van verraad, van pijn en verdriet, lijden en sterven. Maar tegelijk is het ook een weg van Hoop en Leven. Wat betekent Hij dan voor U en voor jou?

Juist ook in deze tijd, dat ook nu een weg wordt gegaan door ons mensen van afzien, van verraad, van pijn  en verdriet, van lijden en sterven. Heeft onze verbondenheid met Hem de kracht, is ons geloof en vertrouwen in God zo sterk? Hebben wij, U en jij en ik, in deze tijd de kracht, de moed, de sterkte om zo ook onze weg van Hoop en Leven te gaan? Niet voor allemaal zal dat eenvoudig zijn. Maar misschien kunnen we wel op gepaste afstand van anderhalve meter de komende tijd schouder aan schouder gaan. Laten we door te geloven en te vertrouwen zicht houden op een nieuwe toekomst…