Boetevieringen en biechtgelegenheid

In de vastentijd ter voorbereiding op het Paasfeest worden boetevieringen gehouden. Na afloop van deze vieringen zal er ook gelegenheid zijn om te biechten. De biecht is een sacrament waarin God vergeving schenkt. Het biedt de kans om opnieuw te beginnen met een schone lei.

Zin in film – 2019

film3Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook –  ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond. 

De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot Lees verder

Het sacrament van Boete en Verzoening

boete-en-verzoeningIn de Bonaventurakerk is er één keer in de maand voorafgaand aan de zaterdagavondviering gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. De kerk is van 17.30 tot 18.30 uur geopend. De data kunt u vinden in het rooster van de vieringen. Natuurlijk kunt u altijd via het secretariaat een afspraak maken met pastor Thijs van Zaal of pastor Huub Spaan. Klik hier om meer te lezen over het sacrament van boete en verzoening.

Jaarthema 2018 – 2020

Op zaterdagavond 8 september hebben we op bijzondere wijze het jaar mogen openen met een gezamenlijke viering voor de gehele parochie. Hierin hebben we het nieuwe jaarthema mogen presenteren: ‘Het mooiste moet nog komen’. Maar tegelijk al snel hele dubbele gevoelens bij alle andere berichten deze weken die de Kerk in een somber en duister daglicht stellen. We hebben eigenlijk geen antwoord, we ervaren alleen het ongemak en de onmacht, we voelen pijn en verdriet om wat slachtoffers heeft moeten overkomen, we kennen onrust en boosheid naar daders. En wij…, wij willen eigenlijk gewoon kerk zijn samen met elkaar, een geloofsgemeenschap vormen waar veiligheid en geborgenheid is te ervaren, waar we troost en bemoediging mogen tegenkomen.
Dat is naar waar we onderweg zijn, dat is wat we met elkaar zo van harte willen ervaren en beleven. Het mooiste moet nog
komen, niet straks, maar we mogen het in het hier en nu met elkaar beleven.

Meer nieuws

Kijk voor meer nieuws in het parochiemagazine, u kunt het vinden onder magazine.