Pelgrimstocht van Pastor Huub Spaan

In de veertigdagentijd mogen we aansluiten bij het thema van de Vastenaktie: ’Mijn vasten is…’. Pastor Huub heeft dit thema ingevuld met: ’Mijn vasten is een half uur per dag op pelgrimstocht’. We verzamelen iedere morgen om 9.00 uur in het parochiecentrum van één van de geloofsgemeenschappen.

Stille Zaterdag
De laatste dag van de Pelgrimstochten op Stille Zaterdag kent al vanaf het begin een mooie traditie. In het bijzonder worden de kinderen uitgenodigd om de Pelgrimstocht mee te lopen. De Paashaas heeft al voorwerk gedaan voor Pasen. Onderweg kunnen er diverse paaseieren worden gevonden.

Vertrekdata in APRIL: Lees verder

Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Lees verder

Extra avonden christelijke meditatie in Woerden

Om met een groep deelnemers christelijke meditatie te beoefenen. Christelijke meditatie is, anders dan het langzamerhand bekende mindfulness, niet alleen gericht op aandachtigheid en het zelf beoefenen tot er een resultaat bereikt is.

Het grote verschil tussen mindfulness en christelijke meditatie is dat er een stilte in je Lees verder

Ga jij mee op reis naar Taizé?

Taizé is een internationale, oecumenische leefgemeenschap en in 1940 gesticht door Roger Schutz in Frankrijk. Taizé is de naam van het kleine dorp waar de gemeenschap zich heeft gevestigd. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren.

Jaarlijks trekken ruim 100.000 jongeren naar Frankrijk overal vandaan om een week in Taizé́ te verblijven. Ook Lees verder

Zin in film – voorjaar 2019

film3Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook –  ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond. 

De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot Lees verder