Meimaand = Mariamaand

Maria-aktiviteiten in de meimaand:

Mariapoli
In Mariënkroon waar pastor Thijs van Zaal woont, worden rond Hemelvaart ontmoetingsdagen gehouden, genaamd ‘Mariapoli’. Vanuit de parochie organiseren we een gezamenlijk bezoek op vrijdag 31 mei. U bent van harte uitgenodigd. Als u mee wilt doen of daarover denkt, wilt u zich dan aanmelden bij het secretariaat in Woerden of bij pastor Thijs. Voor meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

Rozenkransgebed
In de meimaand zal op donderdag in de Mariakapel van de H. Bonavenkturakerk om 19.00 uur het Rozenkransgebed worden gebeden. Op Hemelvaartsdag is er géén Rozenkransgebed. De rozenkrans is de naam van een gebed dat gebaseerd is op 150 Weesgegroeten, de naam ”rozenkrans” wordt ook gebruikt voor het gebedssnoer dat bij het gebed gebruikt wordt’.

Mariaviering
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei zullen de vieringen geheel in het teken staan van Maria.  Er zullen diverse Marialiederen worden gezongen en een speciaal Mariagebed.