Mededelingen Woerden

Oecumenische avondgebeden in de veertig dagentijd
De veertigdagentijd is een tijd die zich bij uitstek leent voor inkeer, stilte, bezinning. Dit jaar wordt aan deze periode een bijzonder accent gegeven door wekelijkse oecumenische avondgebedsbijeenkomsten.  De gebedsbijeenkomsten zijn op woensdagavond 13, 20 en 17 maart en 3, 10 april om 19.00 uur in de Lutherse kerk en in de Goede Week ook op maandag 15 en dinsdag 16 april en woensdag 17 april. De acht Zaligsprekingen (uit de Bergrede, Mattheüs 5, 1 – 12), die juist in deze dagen een wegwijzer kunnen zijn voor een andere weg naar een andere wereld, zijn de ‘rode draad’ tijdens de avondgebeden. Het zou bijzonder zijn als de veelkleurigheid van geloof in God in deze dagen zichtbaar wordt als we gezamenlijk horen, bidden, zingen, en… stil zijn. Hartelijk welkom dus!

Agenda
Woensdag 17 april 19.30 uur is er weer een filmavond in de parochiezaal (vooraf aanmelden, zie Zin in Film).

Op Goede Vrijdag is het secretariaat gesloten

Kerkcafé
Het kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg is op iedere eerste zondag van de maand open. Dan is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur gelegenheid voor ontmoeting, een kopje koffie, een spelletje. Ontmoeting staat centraal. U bent van harte welkom.

Bijeenkomst op woensdag na de kerkdienst
De kerkdienst op woensdagochtend in de Bonaventura kerk wordt goed bezocht. Hieruit ontstond het idee om na de mis wekelijks gelegenheid te bieden om met elkaar gezellig koffie te drinken in het parochiezaaltje. Wij hopen op voldoende belangstelling. U bent allen van harte welkom! Ook degenen die niet de kerkdienst hebben bijgewoond zijn welkom!

Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. Namens de AVE-werkgroep.

Foto’s van de Bonaventurakerk
Mooie foto’s van onze kerk zijn te zien via deze link:
https://sharegallery.strato.com/u/BEPalvA1/LM6Qntfs