Mededelingen Woerden

World Servants collecteert in de kerk
Wij zijn World Servants Woerden en bouwen aan verandering, wij zijn 17 jongeren in 1 groep die allemaal mee gaan op verschillende projecten. Het gehele jaar organiseren wij acties om zo geld op te halen om te reis voor elkaar te krijgen! Dit is wat World Servants doet: World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren we over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren. Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. In het weekend van 15 en 16 juni vertellen we in de viering hier meer over.

Namens World Servants Woerden, Stan van der Wal

Kerkcafé
Het kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg is op iedere eerste zondag van de maand open. Dan is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur gelegenheid voor ontmoeting, een kopje koffie, een spelletje. Ontmoeting staat centraal. U bent van harte welkom.

Bijeenkomst op woensdag na de kerkdienst
De kerkdienst op woensdagochtend in de Bonaventura kerk wordt goed bezocht. Hieruit ontstond het idee om na de mis wekelijks gelegenheid te bieden om met elkaar gezellig koffie te drinken in het parochiezaaltje. Wij hopen op voldoende belangstelling. U bent allen van harte welkom! Ook degenen die niet de kerkdienst hebben bijgewoond zijn welkom!

Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. Namens de AVE-werkgroep.

Foto’s van de Bonaventurakerk
Mooie foto’s van onze kerk zijn te zien via deze link:
https://sharegallery.strato.com/u/BEPalvA1/LM6Qntfs