Uitwerking maatregelen RIVM en bisschoppen voor onze parochie

In de afgelopen maanden was het niet altijd makkelijk te communiceren wat kan en mag en welke beperkingen of verruimingen waren toegestaan. Het blijft nog steeds moeilijk om daarin heel actueel te zijn, maar we hopen dat met name als het gaat om een aantal sacramenten er meer mogelijk gaat worden en blijven.

We hebben het hieronder op een rij gezet:

Doopsel
• De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de pastor, deze tijd moet echter zo kort mogelijk gehouden worden.
• De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt.
• Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken.
• Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.
• Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.

Eerste communie
• De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd.
• Inmiddels hebben we besproken de vieringen van Eerste Communie uit te stellen tot voorjaar 2021.
• In november worden uitnodigingen voor ouderavonden rond gestuurd, bijeenkomsten met de kinderen zullen worden gepland vanaf februari 2021.

Vormsel
• De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
• In de parochie Pax Christi zal gevormd worden in februari 2021. Welke maatregelen dan van kracht zijn wachten we af.

Sacrament van boete en verzoening
• U kunt niet biechten in een biechtstoel.
• U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. Meestal proberen we een open plek in de kerk te zoeken. Voor een afspraak kunt u pastor Thijs of pastor Huub rondom de vieringen aanspreken of telefonisch een afspraak maken via het secretariaat 0348 – 203 012.

Sacrament van de zieken
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
• Een afspraak maken kan via de wachttelefoon 06 – 8387 6633 of het secretariaat 0348 – 203 012.

 

Voor de vieringen in het weekend en doordeweeks zijn er ook de nodige verruimingen. Zo hoeft er niet meer gereserveerd te worden, maar wel zijn er de maatregelen van het deurbeleid. U dient thuis te blijven bij gezondheidsklachten aan het corona gerelateerd en worden bij de deur deze vragen over gezondheid gesteld, dient u uw handen te ontsmetten en de aanwijzingen van de buddy’s en coördinatoren op te volgen. Dat is evenzo tijdens de viering met het ter communie gaan en na afloop als u de kerk verlaat.

Alleen samen zorgen we voor veiligheid en geborgenheid in onze vieringen.
Samenzang is nog niet toegestaan en de verruimingen en mogelijkheden voor de koren gaan we de komende tijd bespreken, dit geldt evenzeer voor mogelijkheden van KinderWoordDienst. Wat betreft de mogelijkheden voor koffiedrinken is dat zeker nog niet toegestaan in het kerkgebouw.