Koren in Oudewater

In de geloofsgemeenschap Oudewater zijn drie koren actief die afwisselend zingen tijdens de verschillende kerkdiensten. Hieronder staan alle koren vermeld.

R.K. Kerkkoor St. Caecilia
logo_herenkoor
Het R.K. Herenkoor St. Caecilia is opgericht in 1936.
Het R.K. Dameskoor is opgericht in 1958.

Op 6 november 2018 zijn zij gefuseerd in het gemengde koor: “R.K. Kerkkoor St. Caecilia”.

Het doel van het koor is om de religieuze vieringen binnen onze R.K. geloofsgemeenschap van de parochie Pax Christi in de locatie van St. Franciscus te Oudewater met onze zang te begeleiden.

Onder leiding van dirigente Monique van den Hoogen repeteren we iedere woensdag de te zingen liederen voor de weekendvieringen.
Door het samengaan van de koren is er een nieuw koor ontstaan met weer nieuwe mogelijkheden voor meerstemmig repertoire. Ook het zingen van Gregoriaans blijft hier deel van uitmaken.
Wij zingen bij toerbeurt met andere koren bij de vieringen in de St. Franciscus kerk en in De Wulverhorst.
Naast deze activiteiten zijn wij ook een hechte vriendenclub en sluiten wij de repetities eenmaal per maand af met gezellig samen zijn.

Op dit moment zijn er 32 leden en zijn wij toch wel op zoek naar wat uitbreiding!
Als je geïnteresseerd bent, dan ben je hierbij van harte uitgenodigd.
Wij repeteren iedere woensdagavond in het zaaltje aan ‘t Heilig Leven van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Onze dirigente is Monique van den Hoogen.
Voorzitter is Theo Boere, penningmeester is Piet Vermeij en secretaris is Arnold Klever.
Commissies: liturgie, muziekbibliotheek en sociale contacten.

Contactpersoon R.K. Kerkkoor St. Caecilia Oudewater:
Dhr. A.A.M. Klever, secretaris
T: 0348-562527;
E: st.caecilia@gmail.com;
W: http://stcaecilia.blogspot.nl.

Kinderkoor Sunshine
Wij zijn Marieke van Jaarsveld en Jeanine de Wit en wij begeleiden het kinderkoor Sunshine van Oudewater.
We hebben inmiddels een hele gezellige groep van 17 enthousiaste meiden, een dwarsfluitiste, een gitariste, een drummer en een pianiste.
Elke vrijdagavond van 19.30uur tot 20.30uur oefenen we in ”t Heilig Leven’, dat is het zaaltje naast de kerk. We oefenen dan liedjes en we doen gezellig een spelletje met wat drinken erbij.
De liedjes die we zingen zijn liedjes met een boodschap, maar ook  liedjes van onder andere K3, kinderen voor kinderen en  junior songfestival.
We zingen ongeveer zeven keer per jaar in de kerk tijdens een gezinsviering.
Dus, zing je graag?
Vind je het leuk om samen met andere kinderen te zingen en kan je al goed lezen?
Kom dan gezellig bij ons zingen!
Je mag contact opnemen door te bellen of mailen, maar je mag ook gewoon langs komen op vrijdagavond in ’t Heilig Leven, je bent welkom!

Contactpersonen Kinderkoor Sunshine:
Marieke van Jaarsveld, T: 0348-560343;
Jeanine de Wit, T: 0348-448347.

Middenkoor
Het Middenkoor bestaat sinds 1983. Wij zijn een hechte, enthousiaste groep mensen. Het koor telt 32 leden en is onderverdeeld in 10 alten, 12 sopranen, 5 tenoren en 5 bassen. Wij zingen 2 keer per maand in de kerk op de zaterdagavond om 19.00 uur óf zondagmorgen om 10.00 uur ter ondersteuning van de vieringen. Ons repertoire bestaat uit Nederlands-talige kerkmuziek van o.a. Huub Oosterhuis (teksten) op muziek van Tom Löwenthal, Antoine Oomen en Bernard Huijbers en ook verzorgen we samenzang. De vieringen worden door de muziekcommissie samen met de dirigent en eventueel de voorganger voorbereid.
Door het organiseren van activiteiten, zoals een lieddag in 2011 en een zangworkshop (4 meezingrepetities) in het voorjaar van 2014, wil het koor mensen aantrekken en deze kennis laten maken én enthousiast maken voor en met ons repertoire. Door deze activiteiten is het ledental de afgelopen jaren gestegen. Nog steeds zijn er nieuwe leden, met name bassen en tenoren, van harte welkom om bij ons koor te komen zingen.
Om inspiratie op te doen bezoeken de leden regelmatig de Lieddagen in Amsterdam, welke georganiseerd worden door de Stichting Leerhuis en Liturgie.

Onze repetitie-avond is op maandag van 19.45 uur tot 21.45 uur. Op de eerste maandag van de maand is er na de repetitie een borrelavond en bij de start en/of afsluiting van het seizoen wordt er een leuke activiteit voor en door de leden georganiseerd.
De dirigente is Monique van den Hoogen (www.zangzaak.nl) en de pianist is Bastiaan Heeren.

Het bestuur
Vanaf februari 2009 bestaat het bestuur uit:
Jan van Ham – voorzitter, Geer Zijleman – secretaris, Coby van Leeuwen – algemeen lid, Bets van Apeldoorn – ondersteunend.
Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en weet zich ondersteund door verschillende koorleden, die in samenspraak met het bestuur hand- en spandiensten verrichten. Het bestuur heeft twee maal per jaar overleg met de stuurgroep Vieren over het vaststellen van het calendarium en andere voorkomende zaken. Het e-mail adres van het middenkoor is middenkoor@telfort.nl.

De muziekcommissie
De muziekcommissie, ondersteund door de dirigent, zoekt elke keer wanneer het Middenkoor in een viering zingt, de liederen uit die bij de lezingen en het thema van de viering passen. Voor de Kerst- en Paasviering is er een uitgebreide voorbereiding met de voorganger om zo tot een mooie viering te komen.

Geschiedenis van het Middenkoor
Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van het Middenkoor.