Kerkbalans 2019

Na het grote succes van vorig jaar willen wij ook dit jaar weer met de actie ‘Kerkbalans’ naar buiten treden, om nog meer aandacht hiervoor te krijgen en nog meer resultaat te behalen.

Daarvoor nodigen wij u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn op: zaterdag 12 januari, 14.00  uurBonaventurakerk in Woerden. In aanwezigheid van Pastor Huub Spaan worden dan, speciaal voor de opening van de Kerkbalans 2019, de klokken geluid en zal de kerkbalansvlag gehesen worden. Na deze ceremonie staat de koffie/thee klaar in het parochiezaaltje, u bent van harte welkom.

Zondag 13 januari is er om 9.30 uur een eucharistieviering, de voorganger is Pastor Huub Spaan, hij zal speciaal aandacht geven aan de kerkbalans. De viering zal worden ondersteund door het koor JuDeo. Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn op: zaterdag 12 januari en zondag 13 januari. Met elkaar gaan wij van de Kerkbalans 2019  een groot succes maken. 

Geef voor je kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is dat onze markante kerk, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar we vieren en rouwen, waar we rust zoeken of tot bezinning komen. Waar we geïnspireerd kunnen worden om het goede te zoeken of gewoon om een kaarsje te branden bij Maria voor een persoonlijke intentie. Het is de plek om te ontmoeten en elkaar steun te geven op belangrijke momenten in ons leven, maar ook om er te zijn voor elkaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Al deze momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar ons centrale punt, de St. Franciscus van Assisië kerk in Oudewater, moet wel onderhouden worden. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, de personele kosten, de pastorale projecten, het zijn allemaal kosten die gemaakt worden om onze kerk open te houden en anderen ook welkom te mogen heten. Ook daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans. Klik op de afbeelding hierboven voor meer informatie.

We danken u hartelijk voor uw financiële bijdrage van vorig jaar. Alle gebruikelijke jaarlijkse kosten zijn ervan betaald. Uw bijdrage heeft bovendien de nieuwe entree van de pastorie mogelijk gemaakt en aanpassing en verplaatsing van de kopieerruimte. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers. Oók de vrijwilligers die schoonmaken, koffie schenken, bloemen schikken en ga zo maar door. Want ook hier geldt: “Geef voor je kerk”

Ook voor het nieuwe jaar vragen wij u weer om uw financiële steun voor onze eigen geloofsgemeenschap in Oudewater. We hopen zelfs dat u dit jaar uw bijdrage misschien iets wilt verhogen zodat wij een financieel gezonde gemeenschap blijven. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van een Onderhandse Akte. Hierbij is uw gift altijd voor 100% aftrekbaar. Klik hier voor het formulier.

Helpt u mee om samen een gezonde geloofsgemeenschap te zijn en te blijven ?

In vol vertrouwen, alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!