Mededelingen Kamerik

Hoe duurzaam is jouw geloof?
Voor de 3e keer wordt er vanuit de drie geloofsgemeenschappen uit Kamerik een thema-avond georganiseerd. De uitwisseling en de openheid van de vorige thema-avonden waren waardevol. Daarom is er opnieuw zo’n avond. Dit keer hebben wij gekozen voor het thema:

  • Hoe duurzaam is jouw geloof?

Wees welkom om hierover in gesprek te gaan. Donderdag 28 maart  20.00 uur in het Parochie centrum. Met Ton Rijnbeek en Pieter Timmerman vanuit de Ontmoetingskerk Bert v. Koerten en André Gouderjaan vanuit de Hervormde kerk en Anneke v.d. Meer, Pastoor Thijs v. Zaal en Trees Zuijdervliet vanuit onze kerk.

Wijziging secretariaat
Per 1 februari 2019 nam Hilde-Mieke Gielen het secretariaat van de geloofsgemeenschap H. Hippolytus over van Joke van Leeuwen-Blok. Joke heeft jarenlang het secretariaat bemand door middel: bijhouden van de agenda van de kerk; behandelen van de ingekomen post; coördinatie bij uitvaarten; aanmelding van gebedsintenties; registreren van dopen en nog veel meer. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet ten behoeve van onze geloofsgemeenschap met betrekking tot het secretariaat. Wij wensen Hilde-Mieke veel succes met haar nieuwe taak.

Het telefoonnummer van het secretariaat wijzigt en
wordt:  0348-402482. Het mailadres blijft: secr.kamerik@parochiepaxchristi.nl

Kopij inleveren
Kopij voor het volgende infoblad inleveren vóór maandag 11 maart voor de periode van 23 maart t/m 5 april (2 weken) bij: Cock Hoogerwerf, Voorhuis 33, of mailen naar:   cockhoogerwerf@gmail.com