Mededelingen Kamerik

Voor de 3e keer wordt er vanuit de drie geloofsgemeenschappen uit Kamerik een thema-avond georganiseerd. De uitwisseling en de openheid van de vorige thema-avonden waren waardevol. Daarom is er opnieuw zo’n avond. Dit keer hebben wij gekozen voor het thema:

  • Hoe duurzaam is jouw geloof?

Wees welkom om hierover in gesprek te gaan. Donderdag 28 maart  20.00 uur in het Parochie centrum. Met Ton Rijnbeek en Pieter Timmerman vanuit de Ontmoetingskerk Bert v. Koerten en André Gouderjaan vanuit de Hervormde kerk en Anneke v.d. Meer, Pastoor Thijs v. Zaal en Trees Zuijdervliet vanuit onze kerk.

Musical in de Schulenburch
Op woensdag 19 februari voert de organisatie van de Vastenactie in samenwerking met de basisschool ‘de Wijde Blik’ een musical op in de Schulenburch. De musical begint om 10.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Het gaat over het project van deze vastenactie en dat is ‘water’. Wist u dat de voorraad drinkwater altijd hetzelfde blijft, alleen het is niet eerlijk verdeeld. Sommige mensen moeten wel 6 kilometer lopen voor drinkwater, terwijl het bij ons zomaar uit de kraan komt. Heeft u interesse? Kom dan naar de Schulenburch op 19 februari om 10.30 uur. U kunt u opgeven bij: Evelien Rikken  email: e.rikken@dewijdeblikkamerik.nl. of bij Gerard Voorbij. gbmvoorbij@hetnet.nl

Ziekenzalving, het sacrament van bemoediging voor belangstellende parochianen.
Zaterdag 2 maart a.s. om 9.30 uur in De Cope, bent u van harte  welkom om samen met andere parochianen het Sacrament van Bemoediging te ontvangen. Pastor Huub Spaan zal voorgaan in de viering. In deze viering willen we elkaar bemoedigen en bidden om troost en zorg van God, waar mensen ziek zijn, of om een andere reden steun en kracht nodig hebben. Wij hopen dat de gezamenlijke viering van de Ziekenzalving voor veel mensen in onze geloofsgemeenschap een bemoedigde ervaring mag worden. Iedereen die belangstelling heeft voor de viering op zaterdag
2 maart a.s. is van harte welkom, ook als u de Ziekenzalving niet wilt ontvangen.

Na de viering is het ook fijn om nog even samen te zijn met pastor Huub, alle deelnemers, familie, belangstellenden en de leden van de Parochie-Contactgroep. Als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, geeft u zich dan op vóór 22 februari bij: Tine den Blanken, tel: 0348-401508.

3 maart kunt u weer inleveren voor de Voedselbank.
De vier geloofsgemeenschappen van de parochie Pax Christi houden elke maand een inzameling voor de Voedselbank. Zij doen dat in het weekeinde van de eerste zondag van de maand. Altijd gevraagd worden houdbare producten zoals: koffie, thee, broodbeleg, wasmiddelen en verzorgingsproducten. Speciaal voor de maanden februari en maart: Luier-/billendoekjes, jam, (niet zelfgemaakte) en ontbijtcrackers.

Wijziging secretariaat
Per 1 februari 2019 nam Hilde-Mieke Gielen het secretariaat van de geloofsgemeenschap H. Hippolytus over van Joke van Leeuwen-Blok. Joke heeft jarenlang het secretariaat bemand door middel: bijhouden van de agenda van de kerk; behandelen van de ingekomen post; coördinatie bij uitvaarten; aanmelding van gebedsintenties; registreren van dopen en nog veel meer. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet ten behoeve van onze geloofsgemeenschap met betrekking tot het secretariaat. Wij wensen Hilde-Mieke veel succes met haar nieuwe taak.

Het telefoonnummer van het secretariaat wijzigt en
wordt:  0348-402482. Het mailadres blijft: secr.kamerik@parochiepaxchristi.nl

Actie Kerkbalans
Zondag 20 januari vond de viering de start plaats van de actie kerkbalans 2019. De jaarlijkse kerkbalans is erg belangrijk voor het financieel gezond houden van onze geloofsgemeenschap. De wijkcontactpersonen zullen de enveloppen bij u bezorgen en weer ophalen. Zondag 27 januari is er een viering voor de hele parochie
in Oudewater. De uitnodiging staat in het parochiemagazine.
Achter in de kerk zijn intekenlijsten waar u op kan aangeven dat u graag wilt meerijden of dat u nog een plekje vrij heeft in de auto. Hierdoor heeft iedereen de gelegenheid om naar deze bijzondere viering te komen.

Zondag 27 januari is er geen viering in Kamerik.

Voedselbank
In de viering van 3 februari kunt u weer inleveren voor de Voedselbank.
Altijd gevraagd worden houdbare producten zoals:

  • koffie, thee, broodbeleg
  • wasmiddelen en verzorgingsproducten

Er is iets groots gebeurd naast de kerk aan de Kanis
Een jaar geleden deden we een mededeling met als tekst: ”Wat gebeurt er naast de kerk?”  Een jaar later hebben we als tekst: ”Er is iets groots gebeurd naast de kerk!” Een niet al te grote verandering van tekst, maar des te groter het verschil in de praktijk. Toen werd er gewerkt aan iets moois. De grafstenen zijn allemaal, indien mogelijk, netjes recht gezet.

Een hele klus. Het grote werk was toch wel, dat alle stenen geschuurd en opnieuw geschilderd zijn door Peter Witteveen. Toen we dit bekend maakten, waren er nog wat wensen. Een oplossing voor:  onkruid vrij onderhoud, ophoging maar liever geen grond, het opknappen of vernieuwen van de wandelpaden, het recht zetten en schilderen van het baarhuisje. Wat kan een mens toch veel verlangens hebben.

De locatieraad, met Paul van der Boogaard als aanvoerder van dit project, gaf hun volle medewerking. Met kerkelijke woorden zegt men dan: ”de gebeden zijn verhoord.” Met Paul als bedenker en medewerker is er met velen iets moois tevoorschijn gekomen. Het waren mooie gezellige uren met elkaar, vooral de zaterdagen met onze grindkruiers. Een groot compliment voor het 100-jarig bedrijf  Fa. Roest  (alsnog proficiat).
Voor dit project hebben we een grote korting mogen ontvangen voor de geleverde materialen. Wel een bijzondere dank verschuldigd. De financieën zijn toch weer bijna goed gekomen,  o.a. door de grote vrijwillige bijdrage. Jammer genoeg is er nog een klein tekort van  ongeveer € 300.00. Wie helpt ons aan die laatste loodjes?

Als u in de gelegenheid bent, bekijk dan eens op uw gemak wat er allemaal is gerealiseerd. Ontdek de nieuwe wandelpaden, en als u langs de opgeknapte grafstenen loopt, dan is het soms ineens van: oh ja dat is ……….. De laatste overledene is begraven in 1980 op dit kerkhof, dus dat is bijna 40 jaar geleden. Laten we met elkaar proberen om het op een mooie manier toegankelijk te houden. Het mooie opgeknapte kerkhof met het baarhuisje en de Mariakapel is als geheel toch wel een pronkstuk voor de kerk en de Kanis

Kopij inleveren
Kopij voor het volgende infoblad inleveren vóór maandag 1februari voor de periode van 23 februari t/m 8 maart (2 weken) bij: Cock Hoogerwerf, Voorhuis 33, of mailen naar:   cockhoogerwerf@gmail.com