Uit het infoblad Kamerik

Koorjubiileum
Joop Vernooij, Wilhelmien den Bruinen en Jan van Beek hebben zich respectievelijk 25, 50 en 60 jaar ingezet als zeer trouw koorlid van onze parochiegemeenschap. Uit dankbaarheid vieren we deze jubilea op 17 november in een feestelijk gezongen H. Eucharistieviering. Na de viering wordt u in de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren en staat er achter in de kerk een kopje koffie of thee voor u klaar, met een lekkere koek. Namens het koorbestuur nodigen we u allen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Geef voor uw kerk zodat die kan blijven geven aan anderen
Jezus roept ons in het evangelie op tot naastenliefde, zoals de hongerigen eten geven en de zieken bezoeken (vlg. Matteüs 25). De parochie is een plek van waaruit deze daden van liefde gebeuren. Het pastoraal team en vrijwilligers trekken erop uit om een bezoek te brengen aan zieken, eenzamen of mensen in nood. Met hun luisterend oor of praktische hulp, maken zij een verschil in het leven van anderen. Door mee te doen met de actie Kerkbalans biedt u de nodige financiële ondersteuning voor uw kerk, zodat die kan blijven geven aan anderen.

Vanuit de eucharistie ontvangen wij allemaal de inspiratie om de liefde van het evangelie te verspreiden in woord en daad. De kerk als plek van stilte en gebed is geen kwestie van ontsnappen aan de wereld, zegt ook paus Franciscus in zijn schrijven over de roeping tot heiligheid. Ons bidden en vieren als Kerk is juist verbonden met heel ons leven als christen in een samenleving die soms hard en kil kan zijn. Aangespoord door het evangelie kunnen wij een verschil maken.

In tegenstelling tot wat velen denken, krijgt de kerk geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Hebt u dit jaar een toezegging gedaan, maar het bedrag nog niet overgemaakt? Dat kan nog steeds. Uw bijdrage is zeer welkom, groot of klein.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com