Uit het infoblad Kamerik

ACTIE: BLIJ MET ELKE LEI

Actie Blij met elke Lei

Stand van zaken

De locatieraad gaat elke maand u op de hoogte stellen van de stand van de leien. We zijn verheugd u te vertellen dat het begin er is. Op 20-9-2020 heeft de penningmeester 31 m² ontvangen. Maar u begrijpt wij zijn er nog niet. Zoals u kunt zien op onderstaande grafiek hebben we 18% van de benodigde 177 m² ontvangen. Dus de vraag aan de leden van onze geloofsgemeenschap om een “leitje” bij te dragen.
Hieronder ziet u wat het sponsorbedrag is van de leien per m². Alle bijdragen zijn welkom, zowel groot als klein, want de locatieraad is “BLIJ MET ELKE LEI”.

1/8 m² € 34,50
1/4 m² € 69,–
1/2 m² € 138,–
1 m² € 276,–

De spaarbus voor nieuwe leienUw m² (of een deel ervan) kunt u storten op het volgende rekeningnummer, die speciaal is geopend voor deze actie; NL 02 RABO 0352 135 530 ten name van Parochie Pax Christi Kamerik.

Ook is het mogelijk om in de kerk in de speciale “kerktorenbus” in de kerk uw bedragen te doen.
Wist u dat dit ook digitaal kan met de QR-code te scannen in de GIVT-app?

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, Namens de locatieraad, Nelina van Breukelen

NB; indien u flyers nodig heeft kunt u een mail sturen naar locatieraad.kamerik@parochiepaxchristi of bellen met Gerard Voorbij 06-51844727


Kerktelefoon

De locatieraad wil de beschikbaarheid van de kerktelefoon onder uw aandacht brengen. In deze coronaperiode is het niet altijd mogelijk om naar de kerk te gaan, maar u wilt misschien wel de kerkdienst volgen. Dit kan met de kerktelefoon. Er wordt dan een kastje geïnstalleerd bij u thuis, waarmee u mee kan luisteren. De kosten zijn € 25 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Voorbij 06-51844727


Op de pagina NIEUWS is te vinden welke activiteiten wel en niet doorgaan i.v.m. corona maatregelen.

Parochie-contactgroep geloofsgemeenschap H.Hippolytus
Het doel is om te proberen, daar waar nodig is, aandacht en zorg te schenken aan parochianen, die dit op prijs stellen. Deze groep zet zich in voor de parochie door bezoek aan:

  • ouderen, die aangegeven hebben, dit op prijs te stellen
  • parochianen, i.v.m. een ziekenhuisopname
  • parochianen, die om andere redenen een bezoek fijn vinden.

De Parochie-Contactgroep bestaat nu uit: Tine den Blanken, Anneke van ’t Hoofd, Greet Zwetsloot, Ria van der Gun en Tiny de Bruijn, met als voorzitter Fien van Beek. Zijn er parochianen, hetzij uzelf of iemand uit uw omgeving, die een bezoek op prijs stellen, neem dan contact op met Fien van Beek, telefoon 0348-401986. De Parochie-Contactgroep hoopt en wenst dit mooie werk nog vele jaren met elkaar te kunnen blijven doen.

Kopij voor het infoblad kunt inleveren bij: Mieke Hoogendoorn, De Deel 31, of mailen naar: mieke.hoogendoorn@gmail.com