Hoe gaan wij om met corona in onze parochie

In verband met aangescherpte maatregelen zijn de kerken gesloten. Voor begrafenissen en bruiloften geldt een uitzondering.

Half maart waren we nog onderweg met onze Pelgrimstocht. Tijdens het afsluitend gebed hebben we een paar keer gebeden voor de onrust die in de wereld aan het ontstaan was. Niemand had kunnen bevroeden dat we al een week niet meer wandelen in de Pelgrimstocht, de weekendvieringen zijn afgelast en de Nederlandse Bisschoppen hebben aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.

Onrust en onzekerheid
Het is een hele onrustige tijd geworden, vol van onzekerheid en het houvast is moeilijk te vinden. Ook omdat de gebeurtenissen zich in rap tempo opvolgen. Maatregelen worden per dag bijgesteld en de nieuwsberichten gaan eigenlijk nog maar over één ding.

Ankerpunt
Juist in zo’n periode heb je houvast nodig, een ankerpunt. Juist op deze momenten verlang je naar rust en onbezorgdheid. Juist nu hoop je op steun en bemoediging vanuit en door je geloof. We staan eigenlijk allemaal machteloos en zien uit naar een lichtpuntje. Gewoon ook even zo’n momentje voor jezelf in verbondenheid met mensen om je heen.

Verbondenheid
Als pastores van de parochie Pax Christi realiseren we dat maar al te zeer. In de vieringen in het weekend of doordeweeks, op de avonden van catechese, ontmoeting of vergadering probeerden we elkaar te inspireren. En opeens is er veel weggevallen, is niet alles meer mogelijk en lijken we op grote afstand van elkaar te staan.

Initiatieven in diversiteit
Andere parochies en geloofsgemeenschappen delen via live-stream met social media. Vooralsnog hebben we er niet voor gekozen. Belangrijk omdat wij als pastores gevoed worden door de interacties in onze samenkomsten. We zijn ook niet zo gewend om voor een camera te staan en daarbij niet te weten wie aan de andere kant het beeld bekijkt. We zijn op die manier niet zo van het éénrichtingverkeer. Maar wanneer dit allemaal lang gaat duren zullen we ons er misschien wel toe moeten verhouden. We onderzoeken en maken nog plannen voor de Paastijd.

Televisie
De Bisschoppen vragen ons intens dat wij u wijzen op de viering van de Eucharistie op televisie. Deze wordt elke zondag uitgezonden via NPO2 om 10.00 uur. Hierbij wijzen zij expliciet op de waarde van het ontvangen van de geestelijke communie. Met het oude gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.

     Mijn Jezus,

     ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.
     Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
     Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
     vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
     Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
     Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

     Amen.

We realiseren ons dat het gebodene zeer karig is en maar ten dele beantwoord aan de wensen en verlangens van vele gelovigen. We hopen dan ook dat een tweede voorstel ons in afstand nog meer tot verbondenheid mag brengen. Er zullen op de zondag geen massale kerkbezoeken zijn, maar de bovengenoemde mogelijkheid van stil gebed is ook vooral individueel gericht.

De toekomst
De toekomst ligt voor ons, dat is niet gemakkelijk wat we daarover kunnen zeggen. Wij hopen en bidden dat het tij snel mag keren. Tot die tijd; pas goed op uzelf en elkaar!

We hebben de wijkcontactpersonen gevraag om juist in deze tijd extra ogen en oren te zijn. Maar natuurlijk kan het zijn dat u graag een gesprek met één van de pastores wilt. Of huisbezoek tot de mogelijkheden behoort kunnen we niet beloven, maar zeker kunnen we proberen telefonisch contact te hebben. Wanneer u van dinsdag- tot vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar het Centraal secretariaat belt 0348 203012, kunt daar uw telefoonnummer achterlaten en zal één van de pastores zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Nogmaals, let een beetje op elkaar!!!

     God, toevlucht in onze nood,
     versterk ons geloof en onze hoop,
     opdat wij in Liefde verbonden blijven met U en elkaar,
     in Christus naam. Amen.

Pastor Thijs van Zaal
Pastor Janneke Stam
Pastor Huub Spaan