Hoe gaan wij met corona om in onze parochie – 3 april 2020

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. 

En wij, in de parochie Pax Christi, houden ons aan deze maatregelen en de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Het is voor uw en onze veiligheid. Tien dagen geleden dachten we mooie en goede plannen te maken om enige afstand in nabijheid te creëren met een rooster van kerkopenstelling en aanwezigheid van een pastor van het team. We hadden het bericht in het weekend verspreid en direct daarop kwam de overheid met aanvullende maatregelen en ook de Nederlandse Bisschoppen sloten daarop aan. We zoeken een weg, maar voordat de weg is gevonden, vraagt het om op een andere manier er mee om te gaan.

We leven in verwarrende, moeilijke, onbekende, vreemde, angstige, onrustige, lastige, onmachtige tijden. En het rijtje kan met nog zoveel woorden van onzekerheid worden aangevuld. Zo graag zouden we juist woorden van bemoediging, van kracht, van enthousiasme, van spirit, van levenslust, van vuur van sterkte willen spreken. De situatie heeft ons gebracht met de mond vol tanden en in onmacht.

De Veertigdagentijd is tot veel meer geworden dan tijd van inkeer en bezinning. Amper tweeënhalve week heeft de Pelgrimstocht geduurd. De bezinningsavonden hebben we moeten afgelasten. Voorbereidingen van Eerste Communie zijn gestaakt, de doopcatechese gestopt en doopvieringen uitgesteld, er stonden een paar huwelijken op stapel, maar voorlopig nog even geen Ja-woord, de filmavonden uitgesteld, vergaderingen en overlegmomenten afgezegd, deze week kwam er wel een Pax Christi Magazine, maar de informatie was verre van actueel, dat we besloten hebben op voorhand het meinummer niet uit te brengen.

 Ik schrijf u maar ouderwets een brief!!!

Via onze website, Facebookpagina en de email probeer ik die zoveel mogelijk te verspreiden. Het wordt tenslotte spoedig Pasen, er moet een wonder gebeuren willen we elkaar dan gaan ontmoeten in de kerken. Dat zal niet gebeuren.
En toch wil ik u allemaal groeten.
Ik wil u een Goede Week toewensen.
Ik wil u graag een palmtakje aanreiken…

We gaan Pasen 2020 wel op een heel bijzondere manier vieren en beleven. Er zullen vieringen zijn, maar achter gesloten deuren en zoals de Bisschoppen hebben opgedragen met alleen de hoogstnoodzakelijk aanwezigen: de pastor, een acoliet en een koster. Jawel en u allemaal thuis en in de Geest verbonden met elkaar.

Om thuis mee te leven:
Zondag       5 april    10.00 uur     Palmpaasviering met Palmwijding in Oudewater
Dinsdag      7 april    19.00 uur     Overdenking bij een kruiswegstatie in De Meije
Donderdag 9 april    19.00 uur     Witte Donderdagviering in Kamerik
Zaterdag   11 april    21.00 uur     Paasviering met Paasjubelzang in Woerden

Al deze vieringen worden volgens voorschrift achter gesloten deuren gevierd met uitsluitend de noodzakelijk aanwezige bedienaren.

De kerk weer beperkt open
De kerken van de parochie Pax Christi zijn van maandag tot en met vrijdag in de Goede Week dagelijks geopend van 15.00 uur tot en met 17.00 uur.

Deze bijzondere openstelling van de kerk is namelijk om een palmtakje op te halen en om een bezinningsboekje rond de Kruisweg aan te bieden om thuis te bidden (tevens ook één voor kinderen). En u mag een waxinelichtje meenemen om thuis op een veilige plek te branden.

Tevens zal er tijdens deze openstelling gelegenheid zijn om een kaarsje te branden bij Maria en een kort moment stil te zijn en/of te kunnen bidden in de kerk. Hierbij met nadruk de opmerking: houdt alle voorschriften en maatregelen van de overheid in acht: blijf op anderhalve meter afstand van elkaar, geen samenscholing en beperk uw bezoek tot gebed.

Via de website
Vanaf zondag 5 april wordt op de website elke dag een bezinningstekst geplaatst om de dagen van de Goede Week te beleven tot en met Pasen.

Thuis via de televisie
Op televisie kunt u de dagen van de Goede week en Pasen meemaken door de volgende programma’s:

Donderdag 9 april 20.30 uur NPO1 The Passion
Vrijdag 10 april 12.00 uur NPO2   Matthäuspassion
15.00 uur NPO2  Kruisweg
Zaterdag 11 april 23.15 uur NPO2   Paaswake
Zondag 12 april
11.00 uur
NPO2
Hoogfeest van Pasen
12.00 uur NPO2 Urbi et Orbi
12.25 uur
NPO2
Pasen in Rome

De Vastenactie
De opbrengsten voor de Vastenactie zijn nog minimaal. De collecte in de vieringen zal dit jaar niet kunnen gebeuren. Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. De organisatie laat weten dat behalve dat er niet gecollecteerd kan worden, bijna alle campagneactiviteiten stil liggen. Ondanks alle moeilijkheden in onze eigen directe omgeving mogen we onze solidariteit met hen die het nog minder hebben niet vergeten.

Directeur Peter van Hoof vraagt alle kerkleden om hun voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website www.vastenactie.nl.

Eventueel kunt u uw bijdrage ook deponeren in de melkbus/offerblok achter in de kerk tijdens de kerkopenstelling.

Bereikbaarheid
In deze tijden van corona is het niet mogelijk om op huisbezoek te gaan. Het betekent dat ons contact daardoor beperkingen kent. Maar de pastores zijn wel dagelijks in de ochtend een moment op de pastorie, van dinsdag tot en met vrijdag is het Centraal Parochiesecretariaat in Woerden bemenst en telefonisch bereikbaar (0348- 203012). Het noodnummer voor pastorale zorg is ook buiten deze kantooruren bereikbaar (06 – 8387 6633). Telefonisch kunnen we dan altijd contact maken met elkaar.

Het is ook mooi om te beluisteren dat mensen in deze tijd zelf ook creatieve oplossingen bedenken: min of meer modern middels telefooncirkels, skypeverbindingen, de internetverbindingen of heel degelijk ouderwets een kaartje via de post.

Er ontstaan zo verbindingen tussen mensen en we blijven verbonden door samen te zoeken naar contact.

Graag wil ik eindigen met een gebed met en voor u allemaal:

Wij  bidden U, God,
     In deze onzekere tijd waarin we onmacht ervaren
     en het fundament van leven wat zoek raken.
     Wilt U zelf ons nabij zijn.
     Laat ons uw Aanwezigheid ervaren in het nieuwe Leven in de natuur.
     Maak ons hart wat minder ongerust.
     Mogen de werkelijke afstand naar elkaar
     ons verbinden in de Liefde die U in onze harten legt.
     De komende week,
     gedenken we lijden, sterven én opstanding van Jezus uw Zoon.
     Mogen wij ons eigen pijn en verdriet,
     onze onrust en hulpeloosheid in uw handen leggen.
     Opdat we Licht blijven zien,
     blijven hopen op nieuw Leven in een nieuwe Toekomst.
     Amen.

Blijf gezond, pas een beetje op elkaar. We houden afstand, minstens die anderhalve meter, maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.

Namens het Parochiebestuur:
Ton Mastwijk
Grada Nederhof
Nico van Tricht
Freya Maijstre

Pastoresteam:
Pastor Thijs van Zaal
Pastor Janneke Stam
Pastor Huub Spaan