Het evangelie van Marcus

In de evangeliewoorden van Jezus ontvangen we een licht van boven voor ons leven dat we misschien te weinig serieus nemen. Daarom willen we een avond wijden aan het evangelie van Marcus. Dit kerkelijk jaar, vanaf zondag 29 november, wordt hieruit vaak voorgelezen op zondag.

Wanneer we deze avonden gaan houden kunnen we nu nog niet vertellen. Wel kunt u uw interesse kenbaar maken door u aan te melden bij het secretariaat: secr@parochiepaxchristi.nl of per telefoon 0348 Р203012 op dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend. We zullen dan zo snel mogelijk de data met u gaan delen.