Foto’s van de Paaswake in de H. Bonaventurakerk

— Met dank aan Aart Sliedrecht die de foto’s gemaakt heeft —

Voorbereiding op de viering

Over enkele ogenblikken gaan we beginnen

Wijding van de Paaskaars met de vijf wierookkorrels

Muzikale bijdrage van organist en cantor

De Paasjubelzang wordt gezongen

Een Paaswake in een lege kerk…

Tijdens het scheppingsverhaal worden de kaarsen aangestoken

Na het scheppingsverhaal, het verhaal van de uittocht

De cantor zingt de tussenzang

Een koster, lector, organist, cantor en een pastoor vieren samen: De Heer is waarlijk opgestaan!!!

De organist en de cantor zingen samen de tweede tussenzang

Wierook voor het H. Evangelie

Alleluja, de Heer is waarlijk opgestaan Alleluja, Alleluja, alleluja!!!

Hernieuwing van de Doopbelofte…

…alle kaarsen mogen weer aangestoken worden.

Gebed en zegen over de Paarskaarsen van de drie geloofsgemeenschappen Hippolytus uit Kamerik, O.L.Vr. Geboorte uit Meije Zegveld, St. Franciscus uit Oudewater…

…en het bewieroken van deze kaarsen…

…en het kruis als teken van de overwinning op de dood wordt bewierookt

We gaan de Eucharistie vieren…