Fiscale aftrekbaarheid van uw Kerkbijdrage, middels een onderhandse akte

kerkbalansWist u, dat uw jaarlijkse Kerkbijdrage, in zijn geheel en zonder drempel fiscaal aftrekbaar is. Alleen u moet zich dan wel voor een periode van vijf jaar voor een vast bedrag binden middels een onderhandse overeenkomst tussen u en de Bonaventurakerk, de periodieke schenking eindigt bij:

  • Overlijden van een persoon die op de overeenkomst staat.
  • Indien schenker arbeidsongeschikt raakt of onvrijwillig zonder werk kom te zitten.

De overeenkomst kan op uw verzoek door ons worden verstrekt en is eenvoudig in te vullen. Uw belastingvoordeel bedraagt al gauw 35 % van uw gift. Als u gebruik wilt maken van de Onderhandse Akte, Bonaventurakerk, is het minimale bedrag € 150,– per jaar.
Mogen wij erop rekenen, dat u een gedeelte van uw voordeel doorschuift naar de Bonaventurakerk, middels het verhogen van uw gift?

Aanvraag overeenkomst Onderhandse Akte en/of inlichtingen:

Voorzitter Commissie Kerkbalans Bonaventura
Lineke Kremers
tel: 0348-407997
e-mail: gwoerden@hetnet.nl

R.K. Parochie Pax Christi
Inzake BONAVENTURAKERK
Rijnstraat 56
3441 BV Woerden
IBAN:NL10INGB0001856517