Extra avonden christelijke meditatie in Woerden

Om met een groep deelnemers christelijke meditatie te beoefenen. Christelijke meditatie is, anders dan het langzamerhand bekende mindfulness, niet alleen gericht op aandachtigheid en het zelf beoefenen tot er een resultaat bereikt is.

Het grote verschil tussen mindfulness en christelijke meditatie is dat er een stilte in je kan ontstaan waarin de mogelijkheid voor contact met het goddelijke geboden wordt. Het gaat dan niet alleen om jouw eigen inspanning of inzet, maar ook om ontvankelijkheid en openheid. Misschien nog wel meer om die ontvankelijkheid en openheid, want daarin kan iets aan je geschonken worden. Het eigen oefenen wordt opgenomen in een groter geheel, waardoor het zelf, het ego, overstegen kan worden. Dit is niet populair in een cultuur waarin het gaat om de presentatie, meer dan om de inhoud. Waarin het gaat om ik, mij en mijzelf in plaats van over de anderen en de Ander.

Antoinette van Gurp, die al ruim twee jaar regelmatig deze meditaties in onze parochiezaal verzorgt, geeft nog 4 woensdagavonden vóór de a.s. zomervakantie, nl. op 6 februari, 13 maart, 3 april en 15 mei 2019. De genoemde woensdagavonden vinden plaats in de parochiezaal van de H. Bonaventura-kerk, Rijnstraat 56, 3441 BV in Woerden.

De avonden zijn van 19.45 uur tot 21.15 uur. Je bent welkom vanaf 19.30 uur voor koffie of thee. Je hoeft geen ervaring te hebben met meditatie of mindfulness om mee te kunnen doen. De financiële bijdrage voor deelnemers voor die 4 avonden samen is Euro 50,00. Dit geldt voor een groep van minimaal 6 deelnemers. Bij meer deelnemers daalt de deelnemers-bijdrage. Tot nu toe waren er altijd meer dan het minimumaantal deelnemers.

Omdat nu nog niet duidelijk is wat de definitieve bijdrage wordt, vind je ook nog geen bankrekening in deze mededeling; de hoogte van die bijdrage en het banknummer volgen later. Opgave (het liefst per mail) aan: roodenburg.j@worldonline.nl

Of : tel. 0348 42 00 89; 06 14 26 77 58.
Hans Roodenburg
Essenlaan 38
3442 JJ Woerden.