Corona maatregelen van 19 november 2020

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Toch zijn er veel gestelde vragen die hieronder worden beantwoord.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ (d.d. 10 juli 2020) blijft voor alle vieringen onverkort gelden daarbij belangrijk aangevuld met:

  • Voorlopig niet meer dan dertiggelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan
  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Hoeveel mensen mogen de vieringen bijwonen?

Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden. Daarbij is er een registratieplicht en moet de gezondheidscheck plaatsvinden. Deze registratie is niet alleen voor de vieringen in het weekend maar ook voor de woensdagochtend in Woerden.

Sinds 25 november kunt u digitaal aanmelden via de link op onze parochiewebsite: https://www.parochiepaxchristi.nl of rechtstreeks op de website van https://meevieren.nl/parochiepaxchristi .

Voor vragen kunt u bellen met het Centrale Secretariaat: 0348-203012 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00uur tot 12.00uur.

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?

Uitvaarten mogen vanaf 19 november weer door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor onze parochie blijft daarom het besluit geldend om het aantal bezoekers zoals voorgesteld per uitvaart toe te staan in de kerk, voor zover dit mogelijk is met in achtneming van afstand houden en de opgelegde maatregelen. Dat betekent dat in Oudewater 100, in Woerden 100, in Kamerik 65 en in de Meije 60 personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.

Volgens een overheidspublicatie mogen kerkgangers wel zingen tijdens kerkdiensten, maar staat in een andere overheidspublicatie dat samenzang in de kerk dringend wordt afgeraden. Hoe zit dat in de R.-K. Kerk?

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft op 3 november een herzien advies voor koren uitgebracht aan het kabinet. Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten, adviseert het OMT dat zingen in groepsverband wordt afgeraden. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen en staat zingen op basis van bestaande regels en protocollen toe, maar adviseert mensen uit risicogroepen om extra voorzichtig te zijn.

In de R.-K. Kerk blijven voor zingen de regels gelden zoals eerder vastgesteld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dat wil zeggen: geen samenzang door kerkgangers en alleen een cantor of enkele zangers kunnen zingen, mits …’ (mits onder meer de richtlijnen van het RIVM op dit gebied strikt worden nageleefd).

N.B. Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor het antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk informatie via onder meer rkkerk.nl