Corona maatregelen van 17 oktober

Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Naar aanleiding daarvan zijn er in de parochies vragen gerezen. Deze zijn verzameld en worden in het hierbij te downloaden overzicht beantwoord.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ (d.d. 10 juli 2020) blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Bij het overzicht met veel gestelde vragen staat het antwoord van de overheid en Bisdom betreffende het aantal bezoekers bij een uitvaart. Voor onze parochie is daarom besloten om het aantal bezoekers zoals voorgesteld per uitvaart toe te staan in de kerk, voor zover dit mogelijk is met in achtneming van afstand houden en de opgelegde maatregelen. Dat betekent dat in Oudewater 100, in Woerden 100, in Kamerik 65 en in de Meije 60 personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.