Contactgegevens Meije Zegveld

Onze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN Bodegraven,

Secretariaat: Joep Nollet
Telefoon 0348-691212
E-mail: joep.nollet@ xs4all.nl

Pastoraatsgroep
Leren: mw A. Graman 0348-691 505
Dienen: mw Karin Fierens 0348-691 925
Vieren: mw C. Bunnik 0348-447 116
Pastoraal Team: Pastor H. Spaan 0348-203 012

 

Locatieraad
Voorzitter: dhr I. Bos 0172-685 754
Secretaris: dhr D. Fierens 0348-691 925
Penningmeester: dhr J. Nollet 0348-691 212

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage:
NL20 RABO 0341 9019 97 RSIN/Fiscaal nummer: 823573473