Mededelingen Woerden

Geef voor je kerk
Om H. Bonaventura financieel in balans te houden is er vanzelfsprekend geld nodig. Ook voor 2020 doen wij een beroep op uw vrijgevigheid. Alle beetjes helpen en zijn hard nodig, zo dragen we samen, ieder naar zijn kunnen, ons steentje bij. Daarom zijn we heel blij dat de contactpersonen weer op pad gaan om de enveloppe Actie Kerkbalans bij u te bezorgen. Mocht u geen Kerkbalans enveloppe ontvangen en toch graag een bijdrage aan de geloofsgemeenschap H. Bonaventura willen geven, meldt u dat dan bij het secretariaat.

Kerkcafé
Het kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg is op iedere eerste zondag van de maand open. Dan is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur gelegenheid voor ontmoeting, een kopje koffie, een spelletje. Ontmoeting staat centraal. U bent van harte welkom.

Bijeenkomst op woensdag na de kerkdienst
De kerkdienst op woensdagochtend in de Bonaventura kerk wordt goed bezocht. Hieruit ontstond het idee om na de mis wekelijks gelegenheid te bieden om met elkaar gezellig koffie te drinken in het parochiezaaltje. Wij hopen op voldoende belangstelling. U bent allen van harte welkom! Ook degenen die niet de kerkdienst hebben bijgewoond zijn welkom!

Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. Namens de AVE-werkgroep.

Foto’s van de Bonaventurakerk
Mooie foto’s van onze kerk zijn te zien via deze link:
https://sharegallery.strato.com/u/BEPalvA1/LM6Qntfs

Vrijwilligers en vacatures

In de parochie wordt veel werk gedaan door vrijwilligers. En er zijn altijd vacatures. Wilt u een handje helpen? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

De Contactcommissie zoekt Hoofdcontactpersonen voor Woerden Lees verder