Mededelingen Woerden

“GEEF VOOR JE KERK”
is het motto van de Actie Kerkbalans 12 januari t/m 2 februari  2019. De afgelopen weken ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we dit jaar op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. Mocht u geen kerkbalansenveloppe ontvangen en toch graag een bijdrage aan de Bonaventurakerk willen geven, meldt u dat dan bij het secretariaat. De opening en start voor de Kerkbalans was op zaterdag 12 januari 2019 om 14.00 uur. Toen werd de kerkbalansvlag gehesen worden. U kunt nog steeds uw bijdrage geven!

Kerkcafé
Het kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg is op iedere eerste zondag van de maand open. Dan is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur gelegenheid voor ontmoeting, een kopje koffie, een spelletje. Ontmoeting staat centraal. U bent van harte welkom.

Bijeenkomst op woensdag na de kerkdienst
De kerkdienst op woensdagochtend in de Bonaventura kerk wordt goed bezocht. Hieruit ontstond het idee om na de mis wekelijks gelegenheid te bieden om met elkaar gezellig koffie te drinken in het parochiezaaltje. Wij hopen op voldoende belangstelling. U bent allen van harte welkom! Ook degenen die niet de kerkdienst hebben bijgewoond zijn welkom!

Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. Namens de AVE-werkgroep.

Foto’s van de Bonaventurakerk
Mooie foto’s van onze kerk zijn te zien via deze link:
https://sharegallery.strato.com/u/BEPalvA1/LM6Qntfs

Vrijwilligers en vacatures

In de parochie wordt veel werk gedaan door vrijwilligers. En er zijn altijd vacatures. Wilt u een handje helpen? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

De Contactcommissie zoekt Hoofdcontactpersonen voor Woerden Lees verder