Mededelingen Woerden

Regenboogviering
Als kerk hebben wij ons vorig aangesloten bij het initiatief door op zondagavond een Regenboogviering te houden en ons uit te spreken dat iedereen met ons mee mag doen en er helemaal bij hoort. De oecumenische viering is op zondagavond 6 oktober om 18.30 uur in de Bonaventurakerk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze viering mee te maken. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten over de viering. De Regenboogviering heeft als thema: “Vrij zijn?!”en als ondertitel: – Gewoon anders -. Verder leest u meer in het Parochie Magazine.

Gerarduskalender 2020
De nieuwe Gerarduskalender is weer verkrijgbaar. Deze kalender is te koop voor € 7,40 bij: mevr. W. Maijenburg, Schrijverspad  37, 3446 ZW  Woerden tel.; 410889 mail: janmaijenburg@gmail.com

Kerkcafé
Het kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg is op iedere eerste zondag van de maand open. Dan is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur gelegenheid voor ontmoeting, een kopje koffie, een spelletje. Ontmoeting staat centraal. U bent van harte welkom.

Bijeenkomst op woensdag na de kerkdienst
De kerkdienst op woensdagochtend in de Bonaventura kerk wordt goed bezocht. Hieruit ontstond het idee om na de mis wekelijks gelegenheid te bieden om met elkaar gezellig koffie te drinken in het parochiezaaltje. Wij hopen op voldoende belangstelling. U bent allen van harte welkom! Ook degenen die niet de kerkdienst hebben bijgewoond zijn welkom!

Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. Namens de AVE-werkgroep.

Foto’s van de Bonaventurakerk
Mooie foto’s van onze kerk zijn te zien via deze link:
https://sharegallery.strato.com/u/BEPalvA1/LM6Qntfs

Vrijwilligers en vacatures

In de parochie wordt veel werk gedaan door vrijwilligers. En er zijn altijd vacatures. Wilt u een handje helpen? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.

De Contactcommissie zoekt Hoofdcontactpersonen voor Woerden Lees verder