Overweging bij Beloken Pasen (zondag 19 april 2020)

Beloken Pasen, ook wel de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Laten we eerst naar het Evangelie van deze zondag luisteren:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 20,19-31.
In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen Lees verder

Foto’s van de Paaswake in de H. Bonaventurakerk

— Met dank aan Aart Sliedrecht die de foto’s gemaakt heeft —

Voorbereiding op de viering

Lees verder

Overweging en paasgedachte na de vieringen

In de afgelopen week hebben we Palmzondag, de Goede Week en de Paaswake gevierd in vieringen achter gesloten deuren. Dat lijkt eenvoudig, maar vaak was het nog best pittig. Steeds heb ik geprobeerd in de overwegingen op deze webpagina u en jou mee te nemen om zo samen op weg te zijn naar Pasen. Vanaf vrijdag 13 maart werd de Pelgrimstocht gemist. Toen waren er geen vieringen meer en werden zelfs de deuren van de kerk voor enige tijd helemaal gesloten. Er waren nog uitvaarten, soms ook gerelateerd aan het corona. Maar iedere keer ook beperkt in de mogelijkheden. In de Lees verder

Paasboodschap van Paus Franciscus

In onze Paaswens gisteren gaven we al enkele citaten uit de Paasboodschap van Paus Franciscus. 

Dierbare broeders en zusters,
Zalig Pasen!

De verkondiging van de Kerk weerklinkt vandaag in de hele wereld: ‘Jezus Christus is verrezen! – Hij is waarlijk verrezen!’

Als een nieuwe vlam ontspringt dit Goede Nieuws in de nacht: de nacht van een wereld die al geconfronteerd werd met historische uitdagingen en nu wordt getroffen door een

—- lees verder —-

Zalig Pasen

Heeft u om 12.00 uur de klokken horen luiden? Op initiatief van de Nederlandse Bisschoppen werd ons gevraagd een kwartier de klokken te laten luiden om zo ieder te laten horen: het is Pasen!!! De klokken luiden niet om ons op te roepen ter kerke te  gaan, maar om ons biddend met elkaar te verenigen om samen het Hoogfeest van alle christenen te herdenken: ‘de Heer is waarlijk opgestaan’.

Of heeft u om 12.00 uur uitgekeken op NPO 2 naar de toespraak van Paus Franciscus in een lege Sint Pieterkerk in Rome. Waar hij ons aan het slot de zegen gaf met het Lees verder