Oudewater

kerk_gewelfWelkom in de geloofsgemeenschap van Oudewater.
Welkom op de website van geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië te Oudewater, een onderdeel van de Pax Christi parochie.
In het centrum van Oudewater staat, aan de Kapellestraat op nummer 13, het rijksmonument de St. Franciscuskerk. Een markant, voor Oudewater beeldbepalend, gebouw waarin wij graag een ontmoetingsplaats willen zijn met een eigen gezicht binnen de samenleving en lief en leed willen delen middels vieringen.
Samen met het pastorale team en onze vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar.
Wij nodigen U van harte uit een kijkje te nemen op onze site.
Daarnaast zien wij U graag in onze vieringen of voor een bezoekje aan ons prachtige kerkgebouw.

Pastoraatsgroep
Sinds 2001 functioneert in onze geloofsgemeenschap een aantal vrijwilligers die de pastores ondersteunen in het uitvoeren van hun pastorale werk. Hierdoor wordt het pastorale werk binnen de parochie op bredere wijze gedragen en daarnaast wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkgemeenschap als belangrijke waarde gezien.
Het betekent tevens dat deze groep er zorg voor kan dragen dat de continuïteit in de parochie voortgang vindt als om wat voor reden de pastorale beroepskrachten wegvallen.
De pastoraatsgroep heeft als taken het signaleren van pastorale behoeften, noden en wensen. Ze houden zich bezig met het voorbereiden en (doen) uitvoeren van het pastorale beleid en het (helpen) opzetten van pastorale activiteiten. Als zodanig werken ze aan het ondersteunen en begeleiden van groepen die in de parochie actief zijn.

De pastoraatsgroep Oudewater bestaat uit de volgende personen:
Mw. Janneke Stam, pastoraal team;
Dhr. Harold Vlooswijk, voorzitter;
Dhr. Bert Rietveld,
 aandachtsveld Vieren;
Mw. Wil Blom-van den Berg, aandachtsveld Leren;
– Mw. Ineke Meulendijk-Giese.

Locatieraad
Voor de facilitaire ondersteuning van het pastorale werk in onze geloofsgemeenschap is er een locatieraad in het leven geroepen. De locatieraad is belast met het voorwaarden scheppend beleid ten dienste van de uitoefening van de pastorale zorg in de parochie.
Dit betekent dat zij belast is met het beheer en in goede staat houden van de gebouwen, terreinen en overige voorzieningen, de financiën goed beheert en bestemt en hierover rekening en verantwoording aflegt aan het parochiebestuur Pax Christi.
De locatieraad organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de geloofsgemeenschap activiteiten te doen plaatsvinden.

De locatieraad Oudewater bestaat uit de volgende personen:
– Voorzitter Dhr. C. Jongeling (Cees), algemene zaken, kerkhof, contacten met Stichting Reddingsplan, onderhoud kerk;
Secretaris Mw. A.W.E. de Bree – van Dijk (Melinda), contactpersoon kosters en secretariaat, regelt verhuur kerk en ’t Heilig leven;
– Penningmeester Dhr. C.A.J. van Dijk (Kees), financiën;

Huur zaaltje ‘Het Heilig Leven’
Zoals u wellicht weet kunt u het Heilig Leven huren.
Het Heilig Leven is het zaaltje naast de pastorie in Oudewater.
Een gezellige en betaalbare locatie voor uw feestje, workshop of vergadering.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Werkgroep Beheer > Onderhoud
Wij vallen direct onder de locatieraad en bestaan uit :
De heren R. Sangers, L. Morsink en C.H. van Dijk, met aanvulling uit de locatieraad door mevrouw A. van den Hadelkamp.
Vanuit Bisdom Rotterdam worden wij terzijde gestaan door de heer H. Beiersbergen.
Wij geven ondersteuning en begeleiding t.a.v. bouwkundige zaken en adviseren de locatieraad aangaande het onderhouden van de R.K. gebouwen.

Hoe doen wij dit in de kerk:
Tijdens de restauratie van ons kerkgebouw werken wij samen met de Restauratie werkgroep en ondersteunen deze met onze ervaring.

Hoe doen wij dit buiten de kerk:
Regelmatig is er overleg met de afdeling Monumenten en Brandweer van de Gemeente Oudewater, alsmede met het Bouwkundig bureau van het Bisdom Rotterdam.

Contactpersoon: Dhr. R. Sangers, T: 0348-562407.

Werkgroep Beheer > Kosters
Officieel is er één koster in dienst, Wim Hoogenboom. Wim wordt bijgestaan door John Sangers en door hun echtgenotes. Samen bewaren zij onze kerk, één van de betekenissen van koster is immers ‘bewaarder’.
De taak van de kosters is veelomvattend; enerzijds service verlenend aan de kerkgangers, en anderzijds de steun en toeverlaat voor de voorganger. Naast de zorg voor de voorbereiding van de vieringen zijn er nog een aantal taken welke door de kosters verzorgd worden zoals het feestelijk versieren en ‘aankleden’ van de kerk voor de weekendvieringen en hoogfeesten.
Bij concerten en uitvoeringen in het kerkgebouw treden de kosters op als gastheer en zijn zij verantwoordelijk voor het kerkgebouw, de bediening van de technische installaties en de veiligheid van de bezoekers. Behalve bij de uitvoering zelf zijn zij ook aanwezig bij de voorbereidingen in de kerk en tijdens de repetities.
Ook zorgen de kosters voor regelmatig onderhoud aan het kerkgebouw o.a. het vervangen van kapotte lampen, het repareren van eenvoudige zaken en het bijhouden van de voorraden.
Een goede informatie aan onze kosters over alles wat er in het kerkgebouw plaats gaat vinden is daarom erg belangrijk.

Contactpersoon: Dhr. W. Hoogenboom, T: 0348-561593 / 0348-561947.

Werkgroep Beheer > Kerkhof
Doelstelling:
De Werkgroep Kerkhof behartigt namens de locatieraad alle zaken betreffende de begraafplaats aan de Waardsedijk. Daarin staat centraal het voor de parochianen van de R.K. Geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië ter beschikking staan van een begraafplaats voor nabestaanden, die kan voldoen aan de eisen te stellen aan een begraafplaats.
Teraardebestelling en de hieraan verbonden voorwaarden is gehouden aan het Reglement van de R.K. Begraafplaats te Oudewater, vastgesteld door het parochiebestuur d.d. 23 maart 1999 en goedgekeurd door de Bisschop van Rotterdam op 1 april 2000.

Klik hier voor de tarieven grafrechten en avondwake/uitvaart per 01-01-2018.

(Voor het urnengraf leveren wij zelf een standaard sokkel waar een steen op geplaatst kan worden van 40 x 40 x 6 cm. Kosten € 40,00)

Wijziging adres of tenaamstelling rechthebbende van een familiegraf of algemeen graf.
De rechthebbende van een familie of algemeen graf is verplicht bij verhuizing of bij wijziging van de tenaamstelling deze wijziging(en) door te geven aan de beheerder van de begraafplaats.
U kunt deze wijziging(en) schriftelijk doorgeven aan:
De beheerwerkgroep R.K. Begraafplaats
p/a Dijkgraaflaan 163
3421 XD Oudewater
Onder vermelding van:
– Rechthebbende familie / algemeen graf;
– Vak;
– Rij;
– Grafnummer;
– Naam overledene(n).

Contactpersoon: Mevr. Gerdine van de Ven, T: 06-53867244.