Verplicht reserveren voor vieringen Allerzielen

Het zal ongeveer zes weken geleden zijn dat we contact hadden met het Bisdom met betrekking tot de vieringen op Allerzielen. Geen hoopvol bericht, want de mededeling was de Protocollen zullen niet veranderen of er moet een wonder gebeuren, of er moeten medicijnen zijn die het virus remmen of er moet een vaccin gevonden worden. We zijn wel van de kerk, maar ook realistisch, dat wonder zal niet zomaar wereldwijd geschieden. Het betekent dat we creatief moesten nadenken over de vieringen van Lees verder

Brief van 2 oktober van onze bisschop

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Broeders en zusters,
medegelovigen in het bisdom Rotterdam,

In de afgelopen dagen klonk regelmatig de verzuchting ‘daar gaan we weer’ als reactie op het weer toenemen van het aantal corona-besmettingen. Velen van ons hadden het gevoel dat na de zware maanden in het voorjaar en het daarna weer op gang komen van het maatschappelijk leven, ondanks de nodige Lees verder

Brief aan de leerlingen in groep 8 – Vormsel 2021

Zoals elk jaar is het ook komend schooljaar mogelijk gevormd te worden. Misschien heb jij, hebt u, al nagedacht of je daaraan mee wilt doen. Dit jaar is de opzet dat de leerlingen van groep 8 van de basisschool zich kunnen aanmelden voor de voorbereiding.

Wie meedoet aan de voorbereiding op het Vormsel gaat eigenlijk een soort avontuur aan. Want je weet natuurlijk wel iets over het christelijk geloof, maar wat betekent dat nou eigenlijk in je eigen leven? En je hebt vast wel een idee van wie Jezus van Lees verder

Uitwerking maatregelen RIVM en bisschoppen voor onze parochie

In de afgelopen maanden was het niet altijd makkelijk te communiceren wat kan en mag en welke beperkingen of verruimingen waren toegestaan. Het blijft nog steeds moeilijk om daarin heel actueel te zijn, maar we hopen dat met name als het gaat om een aantal sacramenten er meer mogelijk gaat worden en blijven.

We hebben het hieronder op een rij gezet: Lees verder

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juli

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni de publieke liturgievieringen hervat. Per 1 juli zijn daarbij nieuwe, aangepaste protocollen voor het ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van kracht. Lees verder